ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

VYTVOŘENÍ KULTURY VYSOKÉ DŮVĚRY

Kultura firemního prostředí je často přehlíženou konkurenční výhodou

Vedoucí pracovníci kulturu považují za něco skvělého, když to mají. Mají pocit, že na kultuře není nic, čemu je potřeba věnovat tolik pozornosti. Avšak pravdou je opak. Vysoká kultura důvěry ne nedílnou součástí úspěchu a základním prvkem každé prosperující společnosti.

Vysoká kultura důvěry vede k psychickému bezpečí, eliminaci toxicity na pracovišti a nižší fluktuaci. Zaměstnanci jsou mnohem více angažovaní, spokojení a dosahují lepších výsledků. Neefektivní kultura doslova sabotuje vaši strategii, leadership a systém.

KULTURA DŮVĚRY

OTÁZKA

Je současná úroveň vaší firemní kultury tajnou zbraní z budoucnosti? Nebo je naopak neviditelnou překážkou minulosti?

Je současná úroveň vaší firemní kultury tajnou zbraní z budoucnosti? Nebo je naopak neviditelnou překážkou minulosti?

Vysoká kultura důvěry sama od sebe nevznikne. Musí být být součástí strategie a vedení společnosti. Pokud se společnost zaměří na kulturu, nelze ji proměnit bez sladění s leadershipem, strategií a systémem.

Jste obětí vaší kultury nebo zdrojem a součástí něčeho většího?

Firemní kultura je víc než jen seznam firemních hodnot, cílů, pravidel a etiky, které jsou přibitý na zdi.

Víte, jak poznáme kvalitu firemní kultury? Položíme lidem otázku: "Jak to tady chodí a co bychom měli vědět o vedení firmy?"

Kultura firemního prostředí máme na mysli zavedené a často nezpochybněné způsoby fungování. Přetrvávající nálady (náladoprostor). Zakořeněné tradice. Hluboko vrytá přesvědčení o tom, jak by to mělo být.

Firemní kultura může být toxická a vytvářet psychicky nebezpečné prostředí. Taková kultura není v souladu s vizí a záměrem společnost, což vede ke stagnaci, zpomalení a vytvoření výkonnostní propasti.

Kultura firemního prostředí jako nástroj leadershipu, strategie a systému

Vysoká kultura důvěry sama od sebe nevznikne. Musí být být součástí strategie a vedení společnosti. Pokud se společnost zaměří na kulturu, nelze ji proměnit bez sladění s leadershipem, strategií a systémem. Prostřednictvím mentoringu, konzultací a koučování vám pomůžeme nastavit všechny 4 oblasti.

Jak postupujeme při proměně kultury

Naše společnost vždy následuje ověřený přístup k proměně kultury:

Jaká je situace?

Dobrá firemní kultura je jako lezení na horu bez vrcholu. Neustále se musí rozvíjet, obnovovat a udržovat. Počáteční fázi objevování situace provádíme rozhovory, hodnocení a sbíráme data, abychom zjistili současný stav kultury.

Zaměřujeme se na převzetí si kolektivní odpovědnosti za stávající kulturu, aby mohlo dojít pročištění "šatníku" od starých a nefunkčních kusů oblečení (přetrvávající přesvědčení a zakořeněné způsoby chování). Nelze totiž do plného šatníku dát nic nového.

Co je potřeba sladit a na čem skutečně záleží?

Aby kultura mohla být tajnou konkurenční zbraní, musí být sladěna s vizí, strategií a systémem společnosti. V této fázi vám pomůžeme deklarovat výsledky a vytvořit prostředí, ve kterém nově vznikající kultura může zapustit kořeny a začít růst.

Jaké akce jsou potřeba udělat?

Kultura se rozvíjí, udržuje a obnovuje skrze konverzace. Každá společnost je jakousi sítí nikdy nekončících konverzací, závazků a očekávání. Ve třetí fázi začneme ovlivňovat rozhovory a postupy, které přispívají a vytváří celospolečenskou odpovědnost.

Jaké opatření vedoucí k cíli je nutné zavést?

Společně definujeme opatření k udržování, rozvíjení a obnovování vysoké kultury důvěry, aby v situacích, kdy se kultura bude vytrácet rozsvítili kontrolní majáčky a mohlo se zpomalit nebo zatáhnout za ruční brzdu. Tato opatření ochrání obchodní cíle společnosti a podpoří leadership, strategii a systém na všech podnikových úrovních.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ KOMUNITY

Přihlaste se k odběru užitečných tipů a doporučení, jak být lídrem a efektivně uplatňovat leadership s Flowave Efektem.

Chci získat newsletter pro lídry a manažery a být součástí komunity lídrů.