ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

ZAVEDENÍ JEDNOTNÝCH PRINCIPŮ LEADERSHIPU

Neznáme špatné týmy, jen špatné vedení. Chcete vytvořit kvalitní lídry?

Pokud víte, jak dosáhnout 10% růstu, tak nepotřebujete leadership a bude vám stačit jen management. Pokud se však chcete vymanit z dosavadní trajektorie a dostat se za hranici předvídatelného, tak budete potřebovat dobrý lídry, kteří umí efektivně uplatňovat leadership. Společnosti často umí vychovávat kvalitní manažery, ale nedaří se jim vytvořit kvalitní lídry.

Důvodem je skutečnost, že v dnešním neustále se proměňujícím, nejasným, komplikovaným a nejednoznačným světě je vedení téměř vědeckou disciplínou, vyžadující si stále nové schopnosti.

I když jsou tyto schopnosti plně rozvinuty, tak vedoucí pracovníci se nacházejí v inverzi, kde je nejasná strategi a nepodporující kultura důvěry. Což vede ke stále se opakujícím scénářům a ke ztrátě obchodních výsledků.

EFEKTIVNÍ LEADERSHIP

OTÁZKA

Směřují vaší lídři do pravděpodobné budoucnosti? Nebo naopak v přítomnosti jednají z právě vytvořené nepředvídatelné budoucnosti?

Směřují vaší lídři do pravděpodobné budoucnosti? Nebo naopak v přítomnosti jednají z právě vytvořené nepředvídatelné budoucnosti?

Můžete být skutečně skvělým lídrem, který umí efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, avšak váš způsob bytí a jednání nestačí k překonání neexistující strategie, špatně nastavenému systému a převládající kultury nízké důvěry.

Myslíte si, že vám budou stačit současné leadership schopnosti?

V současném světa VUCA (volatility, uncertainty, complexity, ambiguity) vám už nebude stačit to, co znáte z minulosti, budete se muset připravit na budoucnost z budoucnosti.

Nejistota je běžný stav, který tu zůstane. Proto potřebujete jednotné principy leadershipu, které fungují, ať chcete nebo ne za každé situace bez ohledu na okolnosti. Potřebujete leadership schopnosti, které přesahují rámec leadership schopností minulých desetiletí.

Moderní leadership se vyznačuje rozdělováním autority, zkoumání složitosti, kultivací důvěry a odpovědnosti, rozvojem vědomí, hlubokým autentickým nasloucháním všem zúčastněným stranám a zvládání konfliktů a napětí mezi nimi.

Uvědomujeme si, že rozvoj lídrů je závislý na situaci a nikdy není univerzální. Na každé úrovni managementu je odlišná dynamika, proto rozdělujeme náš přístup do několika kategorií.

KURZY LEADERSHIPU

KURZY VEDENÍ

Proměna na všech úrovních vedení

Vedoucí libovolné úrovně

Online kurzy zaměřené na leadership, produktivitu a transformační prodejní kurz.

Střední management

Hybridní kurzy (e-learning + koučování) zaměřené na rozvoj pokročilých vedoucích pracovníků střední úrovně managementu.

C-level management

Koučovací leadership program nejvyšší úrovně orientovaný na rozvoj leadership jazyka pro pracovníky c-level úrovně (CEO, CMO, CFO atd.)

Leadership v souladu se strategií, kulturou a systémem

Můžete být skutečně skvělým lídrem, který umí efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti, avšak váš způsob bytí a jednání nestačí k překonání neexistující strategie, špatně nastavenému systému a převládající kultury nízké důvěry. Proto při naší spolupráci budeme dbát na to, aby došlo ke sladění leadershipu s kulturou, strategií a systémem.

Jak postupujeme při přípravě lídrů

Naše společnost vždy následuje ověřený přístup k proměně kultury:

Jaká je situace?

Zhodnotíme nedostatky ve vedení s ohledem na prostředí, ve kterém se lídři a organizace působí. To znamená, že budeme zohledňovat i současné trendy v odvětví, interní a externí dynamiku a další vlivné faktory. Společně odhalíme současné styly vedení a úroveň leadershipu, abychom mohli vytvořit novou vizi a strategii rozvoje vedoucích pracovníků na vyšší úrovně leadershipu.

Co je potřeba sladit a na čem skutečně záleží?

odhalíme současné klíčové individuální a kolektivní leadership schopnosti, které jsou v současné situaci nezbytné pro prosperitu. Učíme klíčové obchodní výsledky, aby proměna a příprava lídrů byla provázána a sladěna s hospodářskými výsledky.

Jaké akce jsou potřeba udělat?

Být lídrem a efektivně uplatňovat leadership si vyžaduje být v neustále konverzací o tom, co je to být lídr a efektivně uplatňovat leadership. Pomůžeme vám nastavit a vytvořit systém, který vám usnadní provádět skutečně důležité každodenní leadership činnosti, rozhovory a struktury potřebné k proměně vedení z teoretických konceptů do reálné a živé interakce s lidmi, které vedete.

Jaké opatření vedoucí k cíli je nutné zavést?

Vyhodnotíme a nastavíme ochranná opatření, která vám pomohou nově vytvořené leadership principy udržte s co nejmenší supervizí naší společnosti. Jinak řečeno, abyste nás nepotřebovali k udržení vysoké úrovně leadershipu a mohli vytvářet nové lídry, kteří dokáží být lídry a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ KOMUNITY

Přihlaste se k odběru užitečných tipů a doporučení, jak být lídrem a efektivně uplatňovat leadership s Flowave Efektem.

Chci získat newsletter pro lídry a manažery a být součástí komunity lídrů.