ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

VYTVÁŘENÍ VÍTĚZNÉ STRATEGIE

Jak vyhrát hru, kterou jste jste začali hrát?

Velká většina vedoucích pracovníků zná firemní strategii, ale když se jich začneme vyptávat, tak zjistíme, že:

  • strategii nerozumí,
  • nedokážou strategii vysvětlit ostatním,
  • strategie je nerealizovatelná,
  • strategie není přizpůsobitelná dynamice doby.

Absence těchto skutečností většinou vede ke:

  • ztrátě podílu trhu,
  • vzniku zbytečných konfliktů,
  • ztrátě výkonnosti a obchodních výsledků.
  • zmatku, bezcílnosti a frustraci.

Takto vypadá organizace bez účinné a sladěné strategie

VÍTĚZNÁ STRATEGIE

OTÁZKA

Máte ve firmě inverzi? Dochází k tomu, že vedení společnosti má pocit strategické jasnosti, ale v nižších vrstvách lidé strategii nerozumí a nevědí, jak ji mají realizovat?

Máte ve firmě inverzi? Dochází k tomu, že vedení společnosti má pocit strategické jasnosti, ale v nižších vrstvách lidé strategii nerozumí a nevědí, jak ji mají realizovat?

Stejně jako vedení, kultura a systém je strategie klíčovým prvkem úspěšných organizací. Avšak i ta nejlepší strategie na světě se rozpadne bez sladění s leadershipem, kulturou a systémem, který ji udržují. Viděli jsme to již mnohokrát. Plány nejsou strategie.

Strategie musí existovat v srdcích lidí, kteří ji budou realizovat!

Ověřili jste si, tito lidé mají způsob myšlení, bytí a vítězení? Společnosti se sladěným strategickým způsobem bytí, jednání a vítězení, jsou svižnější, inovativnější a mají na trhu lepší konkurenční pozici.

Velmi mnoho vedoucích pracovníků se domnívá, že nastavení a sdílení strategie je jednorázová záležitost. Strategie je živý organismus se kterým je potřeba v průběhu celého roku pracovat a neustále si ověřovat, že je sladěná s leadershipem, systémem a firemní kulturou.

Dnes už vám nebude stačit na začátku roku nastavit strategii a nechat ji žít. Hned jak začne první bitva, strategie se musí přizpůsobit a znova vytvořit.

Úspěšné organizace rozvíjejí ve všech vedoucích pracovnících schopnost strategického uvažování. Díky tomu tyto organizace udržují svou trvale udržitelnou konkurenční výhodu.

Tento způsob vedení si však vyžaduje specifický druh naslouchání a rozvíjení strategického myšlení od vrcholového představenstva až po lidi v první linii.

Upevněte strategii pomocí leadershipu, kultury a efektivního systému.

Stejně jako vedení, kultura a systém je strategie klíčovým prvkem úspěšných organizací. Avšak i ta nejlepší strategie na světě se rozpadne bez sladění s leadershipem, kulturou a systémem, který ji udržují. Viděli jsme to již mnohokrát. Plány nejsou strategie.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ KOMUNITY

Přihlaste se k odběru užitečných tipů a doporučení, jak být lídrem a efektivně uplatňovat leadership s Flowave Efektem.

Chci získat newsletter pro lídry a manažery a být součástí komunity lídrů.