ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

ZA HRANICE ČAR A POLÍČEK ORGANIZAČNÍ STRUKTURY

Nastartujte akceschopnost společnosti znovunalezením zdravého jádra!

Jen málo revitalizačních procesů společnosti naplňují záměr, který měly přinést. Je to způsobeno tím, že jen málo vedoucích pracovníků chápe, že revitalizace, jenž si sebou nese reorganizaci firemní struktury je víc než jen změna konfigurace čar a políček v organizační struktuře společnosti.

Jakákoliv firemní reorganizace struktury musí být zaměřená na všechny prvky, které drží pohromadě jednotlivé linie mezi políčky organizační struktury: jasná a sladěná strategie, firemní kultura, která dokáže proměnu udržet a leadership vedoucích pracovníků, kteří odpovědní za výsledky.

SLADĚNÁ REORGANIZACE

OTÁZKA

Nedochází díky firemní reorganizaci struktury k aktivaci imunitního systému vaší organizace?

Nedochází díky firemní reorganizaci struktury k aktivaci imunitního systému vaší organizace?

Pomůžeme vám, aby zaměstnanci měli jasnost, jak jejich práce přispívá k vítězné strategii. Identifikujeme kulturní změny, které jsou potřebné k realizaci záměru reorganizace a udržení efektivního chodu společnosti v době změn. Vybavíme a připravíme vedoucí pracovníky nástroji, které jim umožní rozvíjet, formovat a zasahovat do klíčových rozhovorů, které přispívají k výkonnosti a leadershipu změn.

Empowering lidí prostřednictvím disrupce

Není pochyb o tom, že jakýkoliv zásah do organizmu organizace může vyvolat nejistotu ohledně budoucnosti a tím způsobit větší stres a úzkost než samotné propouštění. Tato skutečnost vede ke snížení produktivity.

Jakákoliv restrukturalizace, reorganizace nebo revitalizace společnosti většinou vede ke snižování nákladů, konsolidaci obchodních jednotek, snižování počtu zaměstnanců nebo změně způsobu fungování.

Všechny tyto změny mohou aktivovat imunitní systém organizace a v lidech se začne projevovat jejich přirozená imunita ke změně. Ve společnosti pak nastává zmatek, nejistota a opor ze strany dotčených stran.

Je běžné, že jakákoliv snaha vedení společnosti o změnu vyvolává imunitní obranu nejen jednotlivců, ale i některých částí společnosti, což způsobuje ztrátu produktivity a aktivaci ochranných strategií. Pokud si vedoucí pracovníci nevšimnou, tak jakákoliv reorganizace nepřinese kýžené výsledky.

Vítězná jakákoliv reorganizace struktury společnosti si vyžaduje víc než jen vytvoření a oznámení nového organizačního diagramu. Vyžaduje si to změnu nálady a emocí celé společnosti, která místo strachu, zmatku, úzkosti a stresu prožívá zvědavost, ambice a angažovanost převzít si odpovědnost.

Kultura firemního prostředí, efektivní leadership, účinná strategie a vyladěný systém jsou nedílnou součástí reorganizace firemní struktury

Pomůžeme vám, aby zaměstnanci měli jasnost, jak jejich práce přispívá k vítězné strategii. Identifikujeme kulturní změny, které jsou potřebné k realizaci záměru reorganizace a udržení efektivního chodu společnosti v době změn. Vybavíme a připravíme vedoucí pracovníky nástroji, které jim umožní rozvíjet, formovat a zasahovat do klíčových rozhovorů, které přispívají k výkonnosti a leadershipu změn. Pomůžeme vám nastavit účinný systém sledování opatření vedoucích k cíli.

STAŇTE SE SOUČÁSTÍ KOMUNITY

Přihlaste se k odběru užitečných tipů a doporučení, jak být lídrem a efektivně uplatňovat leadership s Flowave Efektem.

Chci získat newsletter pro lídry a manažery a být součástí komunity lídrů.