ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Management nálad

MANAGEMENT NÁLAD | ČELIT FAKTŮM | ZKOUMAT MOŽNOSTI | PŘIJMOUT NEJISTOTU | HLEDAT RŮST

Nálady představují klíčovou složku vašeho vnitřního navigačního systému, který slouží jako osobní průvodce vaším životem. Když máte pozitivní náladu, projevuje se ve formě vděčnosti, radosti, soucitu a pokory. Naopak, negativní emoce mohou přijít a odejít, avšak pokud setrvávají, mohou se proměnit v stavy úzkosti či deprese, které ohrožují vaše zdraví a pohodu.

Vaše rozhodnutí a vyjadřování závisí na tom, jak se cítíte v konkrétním okamžiku. Život bývá neustále proměnlivý, nejistý, složitý a plný nejasností (tzv. VUCA). Negativní emoce mohou bránit tomu, abyste byli sami sebou a plně rozvíjeli svůj potenciál.


Je důležité si uvědomit, že pokud necháte svou náladu ovlivňovat běžný průběh každodenního života, stane se ona filtrem, skrze nějž vnímáte a ovlivňujete svět kolem vás. Tím pádem utváří váš způsob bytí a interakce se světem.

Následující diagram, který vychází z práce profesora Alana Sielera, identifikuje základní stavy nálady, které pramení z přijetí či nepřijetí. Například, když intenzivně prožíváme úžas a ambici, žijeme v souladu s přijetím nejednoznačnosti a nejistoty života. Je třeba přizpůsobit naše myšlení, abychom se dostali za hranice smutku, zármutku, odporu, rezignace a úzkosti.


Můžete si procvičovat pozorování a řízení svých nálad tak, aby podporovaly vaše nejlepší záměry. To zahrnuje schopnost rozpoznat, pojmenovat a ovládat osm základních emočních stavů (viz diagram), které soutěží o vaši pozornost. Je fascinující, jak rychle můžete přejít z nálady plné sebedůvěry a motivace do stavu, kdy se cítíte nejistě a rezignovaně. Toto nastává, když akceptujete existenci věcí, se kterými nesouhlasíte nebo o kterých jste přesvědčeni, že se nemohou změnit, ale zároveň zůstáváte otevřeni prozkoumání možností, jež by mohly odhalit alternativní způsoby jednání. Přijetím nejistoty souhlasíte s potřebou stálých změn a uznáváte důležitost zvídavosti a otevřenosti k novým myšlenkám při hledání lidského růstu.

Principy proměny nálad

V životě se musíme vypořádat s:

 • Fakty a okolnostmi, které se staly v minulosti nebo jsou aktuálně přítomné.
 • Možnostmi, které pro sebe v budoucnu vidíme jako možné.
 • Jistotou, postojem k sobě samému, k prožitkům, pocitům a potřebám.
 • Ochotě růst a rozvíjet růstové nastavení mysli.

Při práci s fakty, možnostmi, jistotou a růstem můžeme mít dvě obecné orientace:

 • vzdorování
 • přijímání

Kombinace toho, s čím se musíme vypořádat a náš postoj v nás zanechává osm základních nálad:

 • odpor, nelibost, smutek, rozmrzelost
 • rezignace, odevzdanost, beznaděj
 • úzkost, frustrace
 • fixní myšlení a jednání
 • klid, jasnost, mír, přijetí
 • ambice, ctižádost, optimismus
 • obdiv, zvědavost, úžas
 • růstové myšlení a jednání

Všimněte si, že pokud se chcete dostat z odporu, rezignace nebo úzkosti, tak vždy musíte přijmout fakta - získat klid, jasnost a mír v mysli. To samé platí při vedení ostatních. Pokud někomu chcete pomoct vypořádat se s pocitem odporu, rezignace a úzkosti, tak je nutné pojmenovat fakta a přijmout je za něco, čemu říkám: TO ONO

Jak se stát lídrem nálad?

Pokud jste si uvědomili, jak nálady ovlivňují výsledky, kterých vy a váš tým dosahujete, máte možnost ponořit se mnohem více do hloubky a porozumět tomu jak vy a váš tým: