ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Alan Sieler
April 17, 2023

Alan je renomovaný odborník, kouč a lektor v oblasti Ontologického koučinku, který se zaměřuje na zlepšení lidského fungování a výkonnosti prostřednictvím filozofie, psychologie a neurobiologie. Jeho práce představuje revoluční přístup ke koučinku, který zahrnuje nejen tradiční techniky a metody, ale také hluboké porozumění lidské povahy a struktury reality.


Narodil se a vyrostl v Austrálii, kde získal své vzdělání v oboru filozofie, psychologie a sociálních věd. Po dokončení svých studií se Alan Sieler rozhodl zaměřit na koučink jako prostředek pro rozvoj a transformaci lidí a organizací. Během své kariéry absolvoval řadu dalších školení a kurzů, které mu pomohly rozvíjet jeho unikátní přístup k ontologickému koučinku.


Alan Sieler je zakladatelem a ředitelem společnosti Newfield Institute, která se specializuje na ontologický koučink a poskytuje výcvik a certifikaci pro kouče, manažery a lídry z celého světa. Newfield Institute je mezinárodně uznávanou organizací, která představuje nový způsob myšlení o lidském rozvoji a výkonnosti.


Mezi hlavní metody, které Alan Sieler ve svém ontologickém koučinku využívá, patří práce s tělesnými dispozicemi, emočními stavy a lingvistickými modelech. Tyto metody se zaměřují na hluboké pochopení jedince a jeho interakce s okolním světem, což umožňuje vytvořit nové možnosti a potenciál pro růst a změnu.


Jedním z nejvýznamnějších příspěvků Alana Sielera k oboru ontologického koučinku je jeho série knih nazvaná "Coaching to the Human Soul", která se skládá ze čtyř svazků. V těchto knihách autor detailně popisuje svůj přístup k ontologickému koučinku, jeho teoretické základy a praktické techniky. Díky svým publikacím a širokému uplatnění svých metod se stal Alan Sieler jedním z nejuznávanějších expertů v oblasti koučinku.


Kromě svých knih je Alan Sieler také častým řečníkem na konferencích a seminářích po celém světě, kde sdílí své poznatky a zkušenosti s profesionály z různých oblastí. Jeho prezentace často zahrnují interaktivní workshopy a živé ukázky ontologického koučinku, což účastníkům umožňuje získat přímý vhled do toho, jak tato metoda funguje v praxi.


Alan Sieler také aktivně spolupracuje s univerzitami a výzkumnými institucemi, které se zabývají výzkumem a vývojem nových metod a technik v oblasti ontologického koučinku. Jeho práce přispěla k rozšíření základny vědeckých poznatků o tom, jak lze efektivně pracovat s lidským potenciálem a dosahovat trvalých změn.


V průběhu své kariéry se Alan Sieler stal mentorem a učitelem mnoha dalších koučů a odborníků v oblasti lidského rozvoje. Jeho studenti a klienti pocházejí z různých oborů a zemí, což svědčí o univerzálnosti a přínosu jeho přístupu. Ontologický koučink pod jeho vedením pomohl tisícům lidí dosáhnout osobního a profesního úspěchu a zlepšit kvalitu svého života.


Alan Sieler je také známý svým osobním přístupem a hlubokým porozuměním pro potřeby svých klientů. Jeho empatický a podporující způsob komunikace umožňuje klientům otevřeně sdílet své myšlenky a pocity, což je klíčovým faktorem pro úspěšný ontologický koučink.


V souhrnu je Alan Sieler jedním z předních odborníků v oblasti ontologického koučinku a jeho práce zanechala trvalý dopad na životy mnoha lidí. Jeho metody a publikace představují významný přínos k oboru lidského rozvoje a výkonnosti, což mu vyneslo uznání a respekt od kolegů a klientů po celém světě.

Relevantní odkazy: