ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

VZTAHY
Jak při pohovoru odhalit narcistu

Lídr je plně zodpovědný za výběr správných lidí do týmu. Proto je pro něj nesmírně důležité, aby byl schopný hned na začátku rozpoznat varovné signály, které mu napoví, že člověk může mít narcistické nebo psychopatické sklony. 

Miroslav Sázovský, CEO mentor & Executive coach

April 19, 2023

3 výstražné signály, které vám v týmu odhalí narcistu

Ke zničení výkonného týmu postačí jeden toxický člověk. Pro každého lídra je velmi důležitou dovedností včas rozpoznat toxického člověka, který v týmu rozvíjí psychicky nebezpečné prostředí a svými manipulacemi ubližuje ostatním členům týmu.

"Úspěšný lídr rozpozná varovné signály toxických osobností a je plně odpovědný za vybrání správných členů týmu, aby podpořil zdravé pracovní prostředí a spolupráci."

Co sledovat při výběru kolegy do týmu?

Při posuzování kompatibility nebo potenciální toxicity nového člena týmu sledujte, jak se dlouhodobě chová při třech základních scénářích:


Shazování, strach, nedostatečnost


Jak se cítíte, když se snažíte mluvit o svých ambicích a úspěších? Cítíte se podporováni a povzbuzováni, nebo se spíše cítíte kritizováni a shazováni?

Ideální výběr kolegy do týmu je založen na pozorování kolegy při interakci s ostatními členy týmu. Narcisté a psychopati se nedokážou přetvařovat, jelikož nemají vyvinutý smysl pro empatii a soucit. Proto při řešení komplikovaných situacích se vždy projevují jinak než většina ostatních účastníků.


Pokud vedete výběrové řízení a máte rozhovor s kandidátem, tak se mohou projevovat podle následujícího scénáře:


Příklad rozhovoru se zjevnými známkami varovného signálu č. 1:


Vedoucí týmu: Takže, když jsme už mluvili o vašich zkušenostech a dovednostech, řekněte mi něco o vašich velkých snech nebo úspěších, na kterých jste pracovali.

Kandidát: No, jedním z mých největších úspěchů byl projekt, na kterém jsem pracoval se svým předchozím týmem. Společně jsme vyvinuli aplikaci, která pomohla zefektivnit interní procesy firmy a ušetřit čas i náklady.

Vedoucí týmu: To zní skvěle! Jak jste přišli na nápad a jaký byl váš přínos?

Kandidát: Upřímně řečeno, nemyslím si, že to byl tak velký úspěch. Přišli jsme na nápad, protože naše firma měla špatně nastavené procesy, což nás všechny zdržovalo. Já jsem byl zodpovědný za vývoj a implementaci celého systému, ale aplikace měla mnoho nedostatků a nebylo to tak revoluční, jak by mohlo být.

Vedoucí týmu: Dobře, ale jaké byly největší výzvy, kterým jste čelili během tohoto projektu?

Kandidát: Největší výzvou bylo přesvědčit ostatní členy týmu, že je to potřeba. Mnoho z nich si myslelo, že projekt je zbytečný a nechápali, proč bychom měli investovat čas a energii do něčeho takového. Navíc jsme měli opravdu těsné termíny, takže bylo těžké dostat vše hotové včas.

V tomto příkladu můžeme vidět zjevné známky varovného signálu č. 1. Kandidát se zaměřuje na nedostatky projektu a vystavuje vedoucího týmu skrytému shazování a komentářům vyvolávajícím strach. Místo toho, aby poskytl důsledné povzbuzení a podporu, kandidát zpochybňuje úspěch projektu a zdůrazňuje negativní aspekty, čímž snižuje hodnotu dosažených výsledků a své vlastní role v projektu.


Egoismus, zahanbení, odsouzení


Pokud se zmíníte o svých problémech, lidé ve vašem okolí mohou mít různé reakce. Někteří se budou snažit empatií potvrdit vaše pocity a být tu pro vás. Jiní naopak přenesou pozornost na sebe a mohou ve vás vyvolat pocit viny a strachu, nebo vás dokonce odsoudit. Tyto reakce mohou vést k tomu, že se budete cítit ještě hůře než předtím.


Příklad rozhovoru se zjevnými známkami varovného signálu č. 2:


Vedoucí týmu: Děkuji za sdílení informací o vašich předchozích projektech. Nyní bych se rád zeptal, jak byste reagoval, kdyby některý z kolegů týmu, který nepatří pod vaší kompetenci měl problém a obrátil se na vás o pomoc nebo radu?

Kandidát: No, většinou se primárně snažím řešit vlastní problémy v týmu, protože vím, že ostatní lidé mají také své starosti a nechtějí je sdílet s ostatními. Řekl bych mu, ať si jde za svým nadřízeným.

Vedoucí týmu: Chápu, ale představme si, že váš firemní kolega je opravdu v tísni a potřebuje vaši podporu. Jak byste se zachoval?

Kandidát: Upřímně řečeno, v minulosti jsem měl podobnou situaci, kdy kolega z jiného týmu měl problém a obrátil se na mě. Ale nakonec to byl jeho problém, ne můj. Navíc jsem měl vlastní problémy v týmu, které byly mnohem horší než jeho, takže jsem mu řekl, že by si to měl vyřešit se svým nadřízeným a neměl by se spoléhat na ostatní.


V tomto příkladu můžeme vidět zjevné známky varovného signálu č. 2. Kandidát přesouvá pozornost zpět na sebe a zdůrazňuje své vlastní problémy místo toho, aby se soustředil na potřeby kolegy a emoční potvrzení. Kandidát také zřejmě zahanbuje a odsuzuje kolegu za to, že potřeboval pomoc, což by mohlo vést k tomu, že se kolega bude cítit ještě hůř než předtím. Tento přístup svědčí o toxickém chování, které by mohlo negativně ovlivnit pracovní prostředí a vztahy mezi členy týmu.


Bagatelizace, zlehčování, sabotáž


Když slavíte nějakou zásadní událost, přejete si, aby ostatní sdíleli vaši radost a úspěch, nebo jejich postoje pokazí váš zážitek? Mohou vaše společníci akce zlehčit, bagatelizovat a dokonce sabotovat, čímž tuto výjimečnou chvíli znesnadní?


Příklad rozhovoru se zjevnými známkami varovného signálu č. 3:

Vedoucí týmu: Děkuji za sdílení informací o vaší předchozí zkušenosti s kolegy a řešením problémů. Teď bych se rád zeptal, jak byste reagoval, pokud by některý z firemních kolegů v práci oslavoval úspěch nebo dosáhl nějakého významného milníku ve svém osobním životě?

Kandidát: No, úspěchy ostatních lidí jsou fajn, ale obvykle se soustředím na své vlastní úkoly a projekty. Myslím, že každý by se měl soustředit na svou práci a dosahování svých vlastních cílů.

Vedoucí týmu: Rozumím, ale co kdyby váš kolega dosáhl něčeho opravdu významného a chtěl to s vámi oslavit? Jak byste se choval?

Kandidát: Upřímně řečeno, když se kolegovi v osobním životě podařilo něco významného, obvykle si myslím, že je to trochu přehnané. Všichni děláme to nejlepší a někdy dosahujeme úspěchů. Nevidím důvod, proč bychom měli dělat z toho velkou věc. Ve skutečnosti jsem jednou zažil situaci, kdy kolega v práci oslavoval svůj úspěch, ale já jsem se mu snažil vysvětlit, že v práci může oslavovat jen pracovní úspěchy a jen v případě firemní oslavy.


V tomto příkladu můžeme vidět zjevné známky varovného signálu č. 3. Kandidát bagatelizuje a zlehčuje úspěchy kolegy místo toho, aby s ním sdílel radost a oslavil výjimečnou událost. Tento přístup svědčí o toxickém chování, které může negativně ovlivnit pracovní prostředí a vztahy mezi členy týmu. Kandidát také naznačuje, že by mohl sabotovat radost kolegy tím, že by mu řekl, že jeho úspěch není tak významný, což by mohlo vést k pocitu méněcennosti a demotivaci.

Doporučení

Existují vědecky podložené dotazníky, podle kterých poznáte narcistu nebo psychopata. Tyto dotazníky si můžete přečíst a sami si na ně odpovídat nebo zjišťovat při výběrovém řízení, jestli se některý z kandidátů nechová podobným způsobem.

Důležité není ani tak to, co říká, ale jak se cítíte. Narcisté a psychopaté mají svou tajnou černou magii, kterou používají, aby vás okouzlili. Pokud odcházíte z pohovoru a máte z nich pocit, že jsou skutečně dokonalými kandidáty, tak byste se měli zastavit a přemýšlet, zda váš pocit je založen na faktech nebo na vnitřním pocitu okouzlení jejich charisma.

Zdroje a doporučená literatura:

[1] Dr. Lillian Glass: "Toxic People: 10 Ways of Dealing with People Who Make Your Life Miserable" https://www.amazon.com/Toxic-People-Dealing-Miserable-Dealing/dp/0312152329

[2] Dr. Ramani Durvasula: "Don't You Know Who I Am?": How to Stay Sane in an Era of Narcissism, Entitlement, and Incivility https://www.amazon.com/Dont-You-Know-Who-Am/dp/1682617521

[3] Harvard Business Review: "4 Ways to deal with a toxic coworker" https://hbr.org/2018/04/4-ways-to-deal-with-a-toxic-coworker

[4] Hey Sigmund: "Toxic People: 16 Practical, Powerful Ways to Deal With Them" https://www.heysigmund.com/toxic-people-16-practical-powerful-ways-to-deal-with-them/

[5] Forbes: "7 Types Of Toxic Coworkers And How To Deal With Them" https://www.forbes.com/sites/kathycaprino/2022/10/21/7-types-of-jerks-at-work-and-how-to-handle-them-successfully/

Tyto zdroje vám mohou poskytnout hlubší porozumění toxickému chování, včetně toho, jak jej rozpoznat a jak se s ním vypořádat. Navíc mohou poskytnout užitečné rady a strategie pro zlepšení pracovního prostředí a týmové dynamiky.

April 19, 2023

Zveřejnění podstatných souvislostí: Některé z odkazů v příspěvku výše jsou "partnerské odkazy". To znamená, že pokud kliknete na odkaz a zakoupíte položku, obdržíme partnerskou provizi. Bez ohledu na to doporučujeme pouze produkty nebo služby, které používáme a o kterých jsme přesvědčeni, že mají pro naše čtenáře přidanou hodnotu.