ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

DOPORUČENÝ ČLÁNEK
Jak se omluvit a obnovit integritu vztahu

Jak se omlouváte? Umíte se omluvit? Jak se omluvit? Proč promiň nestačí a co byste měli vědět o obnově integrity vztahu?

Miroslav Sázovský, CEO mentor & Executive coach

February 17, 2023

Každý z nás zažil situaci, kdy někomu dal slib a pak ho nemohl dodržet. Jako příklad mohu uvést situaci, kdy dáte slib, že na schůzku s klientem přijdete v 10:00 hod. jenže dopravní situace vám nedovolí dorazit v čas.

PZN: Hned na začátku je důležité zmínit, že tato metoda je jen čistě pozitivní jev a používá se tehdy, když vám záleží na důvěře a zdraví vašich vztahů. Jinak řečeno, to nejdůležitějším, o co by měl každý lídr pečovat, rozvíjet, obnovovat a udržovat na vysoké úrovni.

Jak se dobře omluvit?

Základním předpokladem dobré omluvy je znalost nového modelu integrity, který představil Werner H. Erhard, Michael C. Jensen, and Steve Zaffron1,2) Tento model přepokládá, že veškeré naše procesy a vše s čím se potýkáme, je tvořeno jazykem. Omluva a napravení nepořádku v životech druhých lidí si vyžaduje použít celého postupu. Nelze ani jeden bod vynechat nebo přeskočit.

S procesem dobré omluvy mě seznámila při osobním setkání v Mexiku profesorka Kalifornské státní univerzity Jeri Echeverria.

Jste připravení dozvědět se, jak si udržovat krásné vztahy a dokázat pomocí jazyka obnovit integritu jakéhokoliv vašeho vztahu? Jinak řečeno, máte odvahu se lidem dobře omluvit?

Na videu níže si můžete poslechnout celou přednášku od profesora Michael C. Jensen z Harvard Business School. Profesor Jensen je jeden z mých učitelů, který společně se Steve Zaffron, Werner Erhard, Kari L. Granger a Jeri Echeverria vedli kurz Being a Leader.

Proč je omluva tak důležitá?

Dobře provedená omluva v sobě skrývá 5 základních prvků, které je nutné vyjádřit, aby mohlo dojít k obnovení vztahu a vyčištění nepořádku, který vznikl v hlavách všech zúčastněných stran.

5 klíčových prvků dobré omluvy

  1. Převzetí si odpovědnosti.
  2. Vyjádření lítosti.
  3. projevení soucitu a empatie.
  4. Dání nového slibu.
  5. Požádat o odpuštění.

Stáhněte si návod, ve kterém najdete celý proces, jak se omluvit a díky tomu obnovit integritu vztahu.

Jak se omlouváte?

Nejčastější omluva zní: „Omlouvám za zpoždění. Byla zácpa na dálnici D1. Nemohl jsem to ovlivnit.“

Přijmete-li, že vy jste své slovo, tak ve chvíli, kdy se takhle omluvíte, tak jste malý člověk. Člověk, který není celý a kompletní, protože nemohl dodržet své slovo (svůj slib) a následně své slovo nectil. Být celý a kompletní, jinými slovy být člověkem integrity, vyžaduje mnohem víc než tuto omluvu.

Být člověkem integrity poskytuje možnost být celý a kompletní jako člověk. Dokážete-li obnovit svou osobní integritu, vytváříte ve svém týmu, rodině, organizaci nebo celém státu bezpečné prostředí vyznačující se uklidňující přítomností.

Co znamená být celý a kompletní jako člověk?

Člověk, který je mužem nebo ženou integrity ctí své slovo sám před sebou a před ostatními, protože ví, že když ctí své slovo sám před sebou a ostatními, tak jeho život je naplněný klidem a pohodou, dokonce i když s ním někdo nesouhlasí nebo ho zastrašuje.

Žije bez strachu ze svého „já“, protož to je to, kdo je on sám jako člověk. Nemá strach, že ztratí obdiv ostatních. Nemusí mít pravdu, protože jedná pokorně a skromně.

Být mužem či ženou integrity je jednoduše řečeno, být člověkem svého slova. Žít jako celý a kompletní člověk. Werner Erhard

Být celý a kompletní jako člověk, jinými slovy být muž nebo žena integrity, nebo ještě jinak řečeno, být člověkem svého slova, poskytuje možnost být v klidu se vším, co ostatní řeknou.

Není třeba se bránit nebo obhajovat sám sebe. Být celý a kompletní si vyžaduje odvahu. Není to sebevědomí, sebedůvěra nebo sebejistota.

Člověk, který se nepotřebuje obhajovat už není malé dítě, ale člověk integrity.

Jak se mám omluvit, aneb jak vyčistit nepořádek

Otázkou zůstává, jak mohu vyčistit nepořádek, který jsem způsobil, když jsem nectil své slovo a jak to vypadá, když je tento nepořádek uklizený?

Tento model čištění nepořádku (omluvy) – čistě pozitivní jev – je unikátní jedinečným rozlišením, co znamená dodržet své slovo vs. ctít své slovo. Oba výrazy jsou důležitým aspektem integrity, jak ji prezentuje Michael C. Jensen a Werner Erhard.

Každý z nás se nevyhnutelně setká se situacemi, kdy nebudeme moci „dodržet své slovo“ nebo „dodržet ho v době, kdy mělo být splněno“ nebo „jednat podle svého slova tak, jak to mělo být uděláno, nebo jak ví, že to mělo být uděláno“ nebo „jednat podle svého slova tak, jak druzí očekávají“.

Pokud je realitou, že není možné stále držet své slovo, tak je klíčové se zabývat tím, jak své slovo můžeme ctít. I když nemůžeme dodržet své slovo, tak ho stále můžeme ctít.

Stáhni si návod, jak se omluvit jako lídr

Během své praxe jsem nesčetněkrát viděl vrcholové manažery, CEO, majitele firem a různé politiky, kteří si mysleli, že stačí říct: "Omlouvám se!"

Nejdříve mi to nepřišlo jako dobrý nápad, abych ve firmách učil, jak se omlouvat. Říkal jsem si: "Kdo by to chtěl a proč by to potřeboval?" Dnes vím, že dobrá omluva je základní dovedností lídrů z budoucnosti a dovedností všech vědomých firem, které mají vysokou kulturu důvěry.

Proč promiň nestačí?

Jsme jen lidé a každý z nás máme pocity a potřeby. Pokud s druhým člověkem chceme mít vztah, tak se musíme naučit vztahy rozvíjet, obnovovat a udržovat.

Dobrá omluva obsahuje:

  • převzetí si odpovědnosti,
  • vyjádření lítosti,
  • projevení soucitu a empatie,
  • dání nového slibu,
  • žádost o odpuštění.

Stáhněte si návod, ve kterém s vámi sdílím návod, jak se omluvit. Jedná se o postup, který učíme již děti od 6 let, jelikož jsme přesvědčení, že umění převzetí si odpovědnosti, vyjádření lítosti, projevení soucitu a empatie, dání nového slibu a mít odvahu požádat ostatní o odpuštění jsou dovednosti, které by měl znát každý vědomí člověk.

Zdroje a doporučená literatura

1) Erhard, Werner and Jensen, Michael C. and Zaffron, Steve, Integrity: A Positive Model that Incorporates the Normative Phenomena of Morality, Ethics and Legality (March 23, 2009). Harvard Business School NOM Working Paper No. 06-11; Barbados Group Working Paper No. 06-03; Simon School Working Paper No. FR 08-05. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=920625 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.920625


2) Integrity in Business and Management; Edited by Marc Orlitzky, Manjit Monga