ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Kontext a jeho vliv na způsob vidění
February 11, 2023

Jedná se o kontext (souvislost) vašeho jednání, nikoliv akce samotná, která poskytuje význam (meaning). Kontext určuje interpretace (interpretation) jiných lidí, jejich jednání a komunikaci. Velmi často nesprávně interpretujeme úmysly (intention) někoho jiného, dokud se nedostane do světa, ve kterém přebývá. Jinými slovy, velmi často si interpretujeme úmysly někoho jiného, dokud se nepokusíme empaticky nepochopit kontext, který v daném okamžiku měl vliv na jeho způsob bytí.

Taková nedorozumění mohou vyvolat:

  • hněv,
  • strach,
  • úzkost,
  • překvapení,
  • rozpaky,
  • smích.

Kontext může ovlivnit to, jak myslíme a cítíme, což má často za následek změnu naší nálady. Aby nám naše chování a chování ostatních dávala smysl, musíme nejdříve objevit kontext, který měl vliv na náš způsob bytí, jenž je zdrojem našeho způsob chování/jednání. Musíme být zvědaví, klást otázky a autenticky naslouchali. Při konverzaci s lidmi si můžeme všimnout jazyka, který používá. Jazykem myslíme veškerou interakci sám se sebou a ostatními (verbální i neverbální). Kontext ovlivňuje způsob, jakým vidíme svět. Protože nám poskytnutý kontext musí dávat smysl, tak vidění světa je jen iluze reality. Způsob, jakým vidíme svět je naše vnímané ontologické omezení.