ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Opatření vedoucí k cíli
February 11, 2023

Opatření vedoucí k cíli je konzistentní realizace a sledování výsledků vysoce účinných aktivit, které vedou k dosažení skutečně důležitých cílů. Týmy, které jsou vedeny lídry, jenž disciplinovaně sledují opatření vedoucí k cíli, přesně vědí, jaká jsou opatření vedoucí k cíli a pečlivě je sledují.

Dobré opatření se vyznačuje dvěma základními rysy: splnění cíle je možné předpovídat a členové týmu ho mohou ovlivnit.

Nejlepší týmy věnují pozornost tomu, na čem záleží a co je skutečně důležité. Při dosahování cílů je důležité věnovat pozornost opatření vedoucí k cíli.

Dobré opatření dokáže předvídat dosažení skutečně důležitého cíle a tým musí mít možnost ho ovlivnit.

Rozlišujeme dva druhy opatření vedoucí k cíli, které se zaměřuji na způsob jednání a chování než na výsledky:

  • 1. malý výsledek (Příklad Každý týden napsat průměrně 5 článků)
  • 2. chování s pákovým efektem (Příklad: Vytvořit si čas a prostor pro intelektuální úsilí, abych měl možnost napsat 5 článků)

Zdroj: MCCHESNEY, Chris, Sean COVEY, Jim HULING, Tomáš KOPECKÝ a Petr SOMOGYI, 2020. 4 disciplíny realizace: jak dosahovat skutečně nejdůležitějších cílů. ISBN 978-80-905657-3-9.