ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Strategie na zamezení selhání
May 12, 2023

Některé vaše bloky a limity vás mohou limitovat. Jsou to vaše „osobní záležitosti“, o kterých buď nevíte a nebo o nich nechcete vědět a často předstíráte i sami před sebou, že takového nic nemáte, že vše je v naprostém pořádku.

Rozhodujete se intuitivně na základě okolností a vašich přesvědčení o vás samotných, jiných lidech nebo vašem životě. Přesvědčení o vás nebo o dalších vycházejí z vaší zkušeností z minulosti, a to je často limitující.

Aby jste se mohli stát sami sebou za každých okolností jako své přirozené sebevyjádření, je důležité odstranit způsob vašeho bytí, za který se považujete, a který limituje a zkresluje vaše přirozené sebevyjádření.

Většina z vás si myslí, že kdo jste a jakým způsobem jednáte, je vaším přirozeným sebevyjádřením. Nicméně, jak během programu uvidíte, vaše přirozené sebevyjádření je prakticky neomezené ve svobodě vašeho bytí a jednání. Bohužel tato vaše svoboda je omezena a narušena určitými omezeními, které se staly součástí toho, za koho se považujete spolu s některými vzorci ve vašem chování.

V období dětství a dospívání prakticky všichni začínají rozvíjet určité „strategie pro zamezení selhání“, na které se pak spoléhají v průběhu života.

V důsledku těchto omezení ve vaší svobodě plného sebevyjádření, každý z vás uvízl s určitými osobními způsoby bytí a jednání, které vám umožňují uspět v některých situacích, ale které vás ponechávají v nejlepším případě v přežívání a selhávání s ostatními lidmi.

Některé bloky, které omezují vaše příležitosti pro bytí a jednání jsou vrozené a sdíleny všemi lidmi - důsledek (bez účinného zásahu), jakým váš mozek pracuje. Jiné z těchto překážek jsou osobní a výstřední, výsledkem individuální historie a zkušenosti člověka. Jde o to, že dokud neodstraníte tyto překážky, nemáte přístup ke....

Pro zobrazení celého textu musíte být klientem společnosti Flowave s.r.o.