ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Vize budoucnosti
February 16, 2023

Lídr vytváří budoucnost, která by se bez něj nestala.

Pokud by lídři nevěřili, že zítřek může být lepší než současná situace, tak by nemohli vést týmy a celé organizace. Dobře vytvořená vize budoucnosti podněcuje zájem, vyvolává touhu, je pohonem pro tým a pomáhá celé organizaci s definováním strategie a klíčových rozhodnutí.

Jak můžete takovou vizi vytvořit pro svůj tým nebo organizaci?

Většina lídrů nevěnuje vytváření vize pozornost. Někteří nevědí, jak na to, další sepsání vize odkládají na „někdy potom“. Jiní nevědí, co by měli svému týmu říct, tak raději neříkají nic. Jsou i tací lídři, kteří vědí, jak vytvořit vizi budoucnosti a co říct, ale jsou natolik zahlceni prací, že tuto důležitou práci odkládají, a tím se vize pro tým a organizaci stává abstraktní.

Pozor na jednu past, do které se většinou dostávají vizionářští lídři, kteří si myslí, že vědí, co napsat a co říct, ale ve výsledku nikdy žádný skript vize nenapsali a nikdy s týmem na toto téma nekomunikovali. Mají jen velké sebevědomí a pak jsou překvapení, že je ostatní slyší, ale nerozumí jim. Jsou na samém „vrcholu hlouposti“, jak popisuje studie, kterou v roce 1999 publikoval David Dunning a Justin Kruger.

PROČ BĚŽNÉ POSTUPY VÝTVÁŘENÍ VIZE NEFUNGUJÍ?

Není to proto, že by vytvořená vize nebyla dost inspirativní, jasná a praktická, ale protože ji implicitně (nejasně) komunikujete. Týmy a celé organizace do této vize směřují a během krátké chvíle se na cestě ztrácejí.

Lídři, kteří vytvářejí vize budoucnosti, do kterých směřují, se s týmem často na cestě za cíli ztratí, zabloudí nebo odbočí. Někteří uvíznou v propasti porovnávání současného stavu s ideálním stavem vysněné vize budoucnosti. Dnes se dozvíte, proč tomu tak je, a ukážeme si, proč je mnohem lepší přicházet z vytvořené budoucnosti a porovnávat současný stav s minulostí.

Zamyslete se nad tím už teď. Jak by se změnil způsob jednání, způsob bytí a vaše výsledky, pokud byste nesměřovali do budoucnosti, ale z vytvořené budoucnosti přicházeli?

JE TO JEDNODUŠŠÍ, NEŽ SI MYSLÍTE

Na následujících stránkách zjistíte:

  • Jak vytvářet vytvořenou budoucnost.
  • Jak v přítomnosti jednat z vytvořené vize budoucnosti.
  • Jak se ukotvit v pozitivní vizi budoucnosti.
  • Jaké otázky si položit, aby vám odhalily, na čem skutečně záleží a co je pro vás a váš tým fundamentálně důležité.
  • Jak navrhnout a vytvořit inspirativní, konkrétní a přesvědčivý scénář vize z vytvořené budoucnosti pro váš tým a organizaci.

Nemusíte mít obavy a ani nemusíte být spisovatelé, abyste dokázali navrhnout a vytvořit kvalitní Scénář vize budoucnosti.

Při odpovídání na jednotlivé otázky si vyjasníte, co chcete pro svůj tým, produkty, prodeje a marketing. Jaký přínos a dopad chcete pro vaši organizaci, tým a klienty vytvořit.

Jedná se o jednoduchý a osvědčený proces, který může využít každý lídr, který je ochotný investovat čas, aby se svým týmem dosáhl vítězství v práci a úspěchu ve svém osobním životě.

Vytvoříte budoucnost, která nadchne nejen vás, ale i váš tým.

Každý lídr má možnost vést a vyhrát díky vytvořené budoucnosti, ze které on a jeho tým v přítomnosti jednají.

Vytvoření vytvořené budoucnosti je akt, ve kterém vytvoříte pozitivní vizi budoucnosti, ze které váš tým v přítomnosti jedná.

Vize budoucnosti je důležitější než strategie. Strategie vychází z vize, proto musí být vaše vize jasná a srozumitelná.

Scénář vize budoucnosti není dokument, který by měl skončit v šanonu nebo jen jako report, který z vás dělá lídra. Jedná se o vícestránkový dokument, skrze který lídr vytváří vytvořenou budoucnost, aby z ní v přítomnosti on a celá organizace mohli jednat. Nejedná se o návod nebo manuál, který určuje směr, ale jedná se o akt vytváření vytvořené budoucnosti, ze které lídr a celá organizace přicházejí a v přítomnosti jednají.

Něž začneme vytvářet novou vytvořenou budoucnost, podívejme se na to, co ví věda o budoucnosti a fungování mozku. Po přečtení těchto řádků pochopíte:

  • Proč většina vizí a plánů selže nebo je nikdo nedodržuje.
  • Proč je tak důležitý leadership, ale manažeři jej nestudují a říkají, že ho nepotřebují.
  • Proč většinou vyhrajete několik bitev, ale nedaří se vám vyhrát válku.
  • Proč se vám vždy vyplatí být více manažer než lídr.
  • Proč nedokážete dosahovat exponenciálních výsledků, ale jen 10% lineárního růstu, a to ještě jen v případě, že se daří.