ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Závazek
February 11, 2023

Závazek je určitý druh deklarace (řečový akt), který vám poskytuje hybnost. Je to krok, kterým světu oznamujete, čemu jste se rozhodli dát slovo a čeho chcete dosáhnout. Když učiníte skutečný závazek, tak to v realitě znamená, že jste se rozhodli proměnit sebe a své jednání/chování tak, aby odpovídalo tomu, co je požadováno k dosažení zamyšleného výsledku.

Závazek je způsob, kterým měříte svůj záměr a soustředíte svou víru.

Akce začíná tehdy, když učiníte deklaraci: „Zavazuji se, že…“

Závazek není jen nějaké přání nebo myšlenka. Skutečný závazek je posilňující a mocná deklarace, jejíž funkcí je proměna chování.

V současné době stále žijeme v prostředí, které je orientované na výsledky, výkon a produktivitu.

Produktivita = je schopnost generovat výsledky. Být produktivní neznamená bělat více za kratší dobu, ale dělat toho méně s co největšími výsledky.

Závazek = je řečový akt, kterým deklarujeme, že budeme dělat to, na čem záleží a co je skutečně důležité, aby byl naplněn zájem všech zúčastněných stran.

Mnoho lidí nevidí rozlišení mezi děláním všeho možného, co vědí o tom, jak dosáhnout požadovaného výsledku a děláním toho, co je požadováno.

Skutečný závazek není 90% nebo 99%, je to 100%.


Závazek není o tom, kolik času budete investovat do nějaké činnosti, ale o tom, kdo v přítomnosti budete, abyste dosáhli požadovaných výsledků.


Otázku, kterou je potřeba si položit není: „Jsem zavázán?“ ale „Čemu jsem skutečně dal slovo a jsem zavázán?“

Váš závazek nežije jen v jazyku (slovech), ale i ve vaší akci.

Pokud jste učinily posilňující a mocný závazek z vytvořené budoucnosti, tak došlo k proměně vaší identity. Pokud jste učinili závazek, ale nejste ochotni proměnit (transformovat) způsob, za koho se považujete, tak máte pravděpodobnou až téměř jistou budoucnost, ve které není prostor na průlomové dosažení požadovaných výsledků.

Zásadní a kritická rozlišení, jak vypadá jasný závazek

  • Když si nejsem jistý svým závazkem, odkládám to.
  • Když mám jasno ve svém závazku, jednám.
  • Když si nejsem jistý svým závazkem, mluvím o své práci.
  • Když mám jasno ve svém závazku, dělám svou práci.
  • Když si nejsem jistý svým závazkem, udržuji si image.
  • Když mám jasno ve svém závazku, zachovávám svou integritu.
  • Když si nejsem jistý svým závazkem, hraji na jistotu.
  • Když mám jasno ve svém závazku, zmocňuji ostatní.
  • Když si nejsem jistý svým závazkem, jsem otupělý a zmatený.
  • Když mám jasno ve svém závazku, jsem zaměřený a přímý.