ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Kontext
February 11, 2023

Každý situace, se kterou se zabýváme, se nám zobrazuje v nějakém kontextu.

Většina z nás si není vědoma toho, že způsob, jakým vidíme svět je ovlivněn kontextem k dané situaci.

Kontext funguje jako kognitivní kontaktní čočka, skrze kterou vidíme svět, ostatní a sami sebe. Tato čočka nám tvaruje, zabarvuje, zvýrazňuje nebo ztmavuje různé aspekty našeho vidění.

Například: Pokud je váš kontext pro jednání s ostatními: „nikomu na mě nezáleží“, pravděpodobně budete zpochybňovat jakýkoliv důkaz, že osobám, se kterými jednáte, na vás záleží. Neustále budete v jejich jazyku a způsob chování/jednání vidět a slyšet důkazy, který zpochybní, jak moc jim na vás záleží. Přestože budou projevovat vysokou míru zájmu, tak vy si najdete pár detailů, která vám poskytnou potvrzení, že máte pravdu. Na druhou stranu, člověk, který má kontext: „lidem nelze věřit“, bude zpochybňovat jakýkoliv důkaz, že by osobám, se kterými jedná mohl věřit, ale neuvidí jediný náznak toho, že by jim na něm nezáleželo. Prostě nebude věnovat pozornost tomu, zda někomu na něm záleží, ale bude se soustředit na to, zda jim může důvěřovat. Ve většině případů jsme při jednání s lidmi skrze svůj kontext defenzivní nebo opatrní.

Kontext má mocnou sílu formovat váš způsob bytí a způsob chování/jednání, které máte při řešení leadership situacích, se kterými se v daném okamžiku zabýváte.

Kontext funguje jako kognitivní kontaktní čočka, která ovlivňuje a dokonce zkresluje význam (meaning) (intelligibility – schopnost rozumět – srozumitelnost) všeho, s čím se v daném okamžiku zabýváme.

Jinak řečeno, díky kontextu je vše, co vnímáme prostřednictvím našich smyslů, smysluplné a srozumitelné. Náš mozek generuje způsob bytí a způsob chování/jednání, aby odpovídal našemu způsob, jakým vidíme svět. 

👉 Přečti si: Kontext a jeho vliv na způsob vidění

Kontext má silný vliv a dopad na to, co se s námi děje vnitřně – na naše vnitřní tělesné pocity, náladu, emoce, postoje, přesvědčení, vzpomínky, myšlenky.

Což ovlivňuje naší akci a tím pádem naše výsledky, kterých jako lídr dosahujeme.

👉 Přečti si: Kontextem není pozitivní myšlení.