ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Naučte se čelit faktům

MANAGEMENT NÁLAD | ČELIT FAKTŮM | ZKOUMAT MOŽNOSTI | PŘIJMOUT NEJISTOTU | HLEDAT RŮST

Zjistěte, jak se vyrovnat s chybami a omezeními, které nám brání vidět příležitosti pro lepší budoucnost.

Nálady představují součást vašeho vnitřního navigačního systému - osobního směrování. Avšak pokud si jich nejste vědomi, nemůžete měnit vnímání světa kolem vás. Negativní emoce přicházejí a zase mizí. Negativní nálada může přetrvávat a způsobovat úzkost či depresi. To pak může ohrozit vaše zdraví a celkovou pohodu. Vaše chování a slova jsou silně ovlivněna aktuální náladou, kterou prožíváte.

Nálady představují sklony k jednání, které nás směrují k určitým druhům chování. Přijmout to, co nemůžeme změnit, nám dává možnost pokročit s otevřenou myslí, zkoumat nové příležitosti a jednat produktivněji. - Prof. Alan Sieler

Pokud se naučíte rozpoznávat a pojmenovávat osm základních emočních stavů (uvedených níže), a orientovat se v nich, budete schopni rychle přesměrovat své myšlenky od pocitů nejistoty a rezignace směrem k sebevědomí, ambicím a optimismu.

Mějte na mysli, že dobrá nálada může rovněž způsobit "slepé úhly", které vám zabraňují v pozitivním myšlení a jednání potřebném k řešení svých obav. Díky těmto jednoduchým krokům můžete:


  • zakládat svá hodnocení na faktech
  • uvědomovat si možnosti přijmout alternativní způsoby chování
  • přijímat a nalézat příležitosti v životních nejistotách
  • otevřít své srdce a mysl, abyste mohli růst ve vděčnosti jako lidská bytost.


Ovládnutí své nálady vyžaduje pravidelnou praxi. Udržet si pozitivní stav nálady znamená sledovat, jak se v daném momentě cítíte, jak myslíte, jak komunikujete, jak se chováte a jak reagujete. Když jste pozitivně a šťastně naladěni, je obtížnější stresovat se.

Uzemněte svá hodnocení (posouzení)

Hodnocení, úsudky nebo názory "uzemníte" tím, že předložíte relevantní a přesvědčivé důkazy, které lze snadno ověřit a které přesvědčí posluchače o jejich platnosti a pravdivosti. Vaše hodnocení by mělo vytvořit kontext, směr nebo postoj, který bude lidi motivovat k jednání na základě něčeho, s čím mohou souhlasit, co pro ně má význam a v co mohou věřit. Hodnocení je v podstatě osobní evaluace. Není to ani pravdivé, ani nepravdivé.

Není důležité, jak moc si myslíte, že říkáte pravdu, ale jak vaše slova považují posluchači za pravdu.

Pro zobrazení celého textu musíte být klientem společnosti Flowave s.r.o.