ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

Zkoumat možnosti

MANAGEMENT NÁLAD | ČELIT FAKTŮM | ZKOUMAT MOŽNOSTI | PŘIJMOUT NEJISTOTU | HLEDAT RŮST

Učme se jak se posunout od chyb a omezujících faktorů, které nás zaslepují před možností žít lepší budoucnost.

Síla hodnocení

Tvrzení, která si neseme z minulosti, a hodnocení, která provádíme v přítomnosti, vycházejí z pozadí našich přesvědčení, která ovlivňují způsob, jakým uvažujeme, cítíme a jednáme. Tato hodnocení ovlivňují nálady, které prožíváme, když musíme čelit skutečnostem a provést změnu. Ale jak objevit možnosti, které nám pomohou stát se naší pravou podstatou?


Když se cítíme uvězněni, přijímáme, že změna není možná. Přesto vždy máme možnost zamyslet se a učinit nové rozhodnutí. Naše kultura a zkušenosti nám vnutily sadu přesvědčení, která považujeme za fakta a zdá se, že je nemožné je z naší mysli vymazat. První fáze změny vyžaduje posun v našem způsobu bytí (naše řeč, nálada a tělesný stav). Uvědomělé provádění tohoto posunu vyžaduje pochopení toho, co znamená mít kontrolu nad naším lidským stavem.


Potom chápeme, jak jsme omezeni naší biologií (nervový systém) a naší historií (kultura a zkušenosti). Nejsme však omezeni schopností snít, představovat si a tvořit pro sebe nové životní příběhy.


Pokud si dokážeme něco představit s využitím zdrojů naší ontologie, můžeme hledat způsoby, jak našim touhám a hodnotám vtělit život ve vnějším světě. Prozkoumáváme možnosti a produktivitu, což není odlišné od toho, co dělají herci při zkouškách před natáčením filmu.

Vytváření "prostoru možností" pro kreativitu a adaptaci

Je třeba si představit místo, kde mohou neustále vznikat nové možnosti. Aktivní jazyk a metafory mohou sloužit k vytváření kategorií významů, které otevírají nové perspektivy a způsoby vnímání, což vede k rozhovorům, které se zaměřují na aktivní zkoumání a hledání řešení. Musíme si být vědomi omezení, která kulturní "memy - obecně přijímané informace, myšlenky, pocity nebo chování (zvyklosti)" a nové perspektivy vnucují našim pokusům o prozkoumání možností.


Naše jednání je omezeno funkcionalitou a vnímáním, natož pak omezeními, které si sami vytváříme na základě svých přesvědčení, návyků a předpokladů. Když se naruší běžný průběh života, musíme zpochybnit náš současný způsob bytí, abychom zvýšili pravděpodobnost změny. Jsou to obavy či starosti, které zvyšují naši pozornost a nutí nás pozorovat náš způsob bytí podrobněji, abychom zjistili, co nám nevyhovuje. Když si uvědomíme, že je třeba určitá změna, naše mysl se otevře možnostem, jaké alternativy jsou k dispozici, a jsme ochotni se zavázat k jejich realizaci.

Kontext je naprosto klíčový. Mezi způsobem, jakým se chováte, a prostředím, které formuje váš pohled na svět, existuje silné spojení. Vyžaduje to zvědavost a odvahu, abyste do své mysli pustili nové referenční rámce. Metafory mohou posloužit jako užitečný nástroj pro zkoumání nových krajin a prostorem pro možnosti.

Pro zobrazení celého textu musíte být klientem společnosti Flowave s.r.o.