ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

PRODUKTIVITA
4 kroky, jak si stanovit záměr

Když se na nic nezaměříte, tak nemůžete trefit cíl. Přemýšlejte, jak dosahují ti nejúspěšnější svých cílů? Mají záměrnou pozornost na skutečně důležité cíle.

Miroslav Sázovský, CEO mentor & Executive coach

February 09, 2023

Co je záměr? Jaký máte záměr? Jinými slovy, co skutečně chcete? Nebo na co se chcete zaměřit? Tato slova jsou moje nejčastější, která používám při koučování lídrů. Většina z nás větší část dne jedná na autopilota. Jen si vzpomeňte, kdy naposledy jste se přistihli, jak si povídáte s kolegou ve firmě o ničem, přitom máte psát report nebo vytvářet cenovou nabídku.

Dobré a účinné stanovení záměru probíhá ve čtyřech krocích:

Krok č. 1

Každá buňka vašeho těla musí být přesvědčená a věřit, že máte možnost dosáhnout tohoto záměru. Z celého srdce musíte věřit, že dokážete dosáhnout svého cíle. Jak řekl Albert Einstein: „Vědomí předchází hmotě.“ Musíte věřit, že se konkrétní záměr bude manifestovat v realitě, ještě předtím, než se stane.

Krok č. 2

Svůj záměr musíte nahlas deklarovat. Deklarace je řečový akt, který v daném okamžiku vyslovení vytváří budoucnost. Aby deklarace byla autentická a měla moc vytvořit budoucnost, musí mít osoba, která něco deklaruje v daném prostředí autoritu. Samotná deklarace nemá moc změnit budoucnost, kdyby dotyčná osoba neměla autoritu. Pokud si chcete vytvořit novou budoucnost, tak je potřeba deklarovat novou možnost svého bytí a jednání. Máte absolutní autoritu k tomu, co říkáte, že je možné a nemnožné v budoucnosti. Týká-li se změna budoucnosti jen vaší osoby, tak máte veškerou autoritu k tomu, co říkáte.

„I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo! (První Mojžíšova 1:3)

Jinými slovy, pokud se má něco změnit, tak je potřeba udělat akci a pokud máte udělat nějakou akci, tak musíte sami před sebou být autoritou, která deklaruje novou možnost bytí a jednání, kdy z nemožného se stane možné.

Většina z nás žije život, který by se dal popsat těmito slovy: „Co je možné v budoucnosti, je dáno tím, co bylo možné v minulosti. Vše, co v minulosti bylo nemožné, je i v budoucnosti nemožné.“ Díky tomuto vnímání světa jsme stále uvěznění v možnostech své minulosti a nemáme přístup k nepředstavitelným možnostem budoucnosti.

„I řekl Bůh: Budiž světlo! A bylo světlo! (První Mojžíšova 1:3)

Pouze skrze deklarace můžete začít měnit kontext svého života. Jedině deklarace poskytuje prostředí pro zrození nového způsobu bytí. Pouze deklarace umožňuje transformaci světa, ve kterém se právě teď nacházíte. Pomocí deklarace a toho, za čím si stojíte, vytvoříte úroveň závazku, který je potřebný pro přepsání vaší budoucnosti.

Jelikož jsme „stvořeni k obrazu božímu“, i my tvoříme silou svého slova. Většina z nás jazyk používá spíš jako nástroj k popisování, nikoli tvorbě. Ale jazyk je velmi mocnou tvořivou silou, kterou je dobré využít.

Krok č. 3

Vaše jednání a chování musí podporovat projevení vašeho záměru. Pouhé vědění, co byste měli dělat nebo chápání, že byste měli dělat nic nezmění. Jedině akce může vše změnit.

Víra bez skutků není k ničemu.“ (List Jakubův 2:20)

Víra bez akce je pouhé přání, jen jakousi iluzí víry, která v realitě nic neznamená. Celému světu je jedno jak vznešené máte vize, úmysly a záměry, jen vaše činy mohou vše změnit. Uvědomění a vhled je potřebné ukotvit v konkrétní realitě naplánováním konkrétních kroků a jejich manifestací. Vaše sebejistota v dosažení jakéhokoliv záměru je funkcí odvahy. Dokud neuděláte odvážný krok, nemůžete získat nové schopnosti a tím pádem ani novou sebejistotu, že dosáhnete záměru, kterému věříte.

Největší šanci dosáhnout záměru máte tehdy, když uskutečníte všechny tři kroky.

  • Krok 1: Uvěříme, že je to možné.
  • Krok 2: Nahlas deklarujeme, k čemu jsme se rozhodli.
  • Krok 3: V přítomnosti jednáme z vytvořené budoucnosti

Jednejte v přítomnosti z vytvořené budoucnosti. Vaše identita nevytváří váš záměr, ale záměr vytváří vaši identitu. Proto se nesnažte dosáhnout zamýšlené budoucnosti, ale přicházejte z ní, jako zcela nový člověk.

Krok č. 4

Pokud v živě nepochopíte, že nesmíte lpět na výsledku toho, co jste se rozhodli vytvořit, tak vaše schopnost dosáhnout svých záměrů bude klesat. V tomto kroku platí dichotomie záměru. Musíme dělat vše, abychom byli v integritě se záměrem, který jsme si stanovili, ale zároveň nebýt připoutaní k výsledkům, které dostaneme.

Pokud si stanovíte záměr, který se vám stane filtrem na vše, co budete dělat, promění se vaše identita. Ráno se probouzíte s pocitem, kým dnes musíte být, aby se záměr mohl v realitě projevit.

Může to dopadnout dobře nebo dobře.

Řekněte nahlas svůj záměr a pak to nechte být. Důvěřujte inteligenci a intuici. Když uděláte to nejlepší, co v daném okamžiku umíte, abyste žili v souladu se svým záměrem, tak vše, co se stane bude to jediné, co se mělo stát. Bude to dokonalé, celé a kompletní. Nemůže to být jiné, protože to bude jen takové, jaké to mělo být.

Stanovte si skutečně důležitý cíl pomocí metody SMARTER a směřujte k němu bez manipulativního úsilí. Pozor na jednu chybu, které se lídři dopouštějí. Stanovují své cíle, které nevycházejí ze Scénáře vize budoucnosti a tím často směřují někam jinam než zbytek organizace.

February 09, 2023

Zveřejnění podstatných souvislostí: Některé z odkazů v příspěvku výše jsou "partnerské odkazy". To znamená, že pokud kliknete na odkaz a zakoupíte položku, obdržíme partnerskou provizi. Bez ohledu na to doporučujeme pouze produkty nebo služby, které používáme a o kterých jsme přesvědčeni, že mají pro naše čtenáře přidanou hodnotu.