ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

LEADERSHIP
Co je Eisenhower matice priorit

Potřebujete se rozhodnout, co je skutečně důležité? Máte pocit, že nevíte kam dřív skočit a čemu se věnovat jako prvnímu? Zkuste využít metodu metodu generála Eisenhowera.

Miroslav Sázovský, CEO mentor & Executive coach

February 09, 2023

Eisenhower matice je metoda, která vám pomůže udělat rozhodnutí, které záležitosti upřednostnit podle naléhavosti a důležitosti. Jinak řečeno, Eisenhower matice vám pomůže dělat věci, na kterých záleží a které jsou skutečně důležité. Eisenhower matrix vám poskytne uvědomění, které úkoly byste měli delegovat nebo vůbec nedělat.

Dříve než se začtete do této staré metody určování priorit se podívejte na novou moderní metodu, který využívá kvatového počítače a provádí stovky tisíc optimalizačních výpočtů, aby vám umělá inteligence určila nejlepší cestu. Jinak řečeno, abyste moudře pracovali na úkolech, které rozhodují o dokončení projektu v termínu.

Více o nové metodě určování priorit píšu na webu: 👉 APUmaster - Všechny projekty v termínu

Kde vznikl název: Eisenhower matice priorit?

Dwight D. Eisenhower byl v letech 1953 až 1961 prezident Spojených států amerických. Než se stal americkým prezidentem, působil jako generál v armádě a velitel spojeneckých sil během druhé světové války. Později se stal prvním nejvyšším velitelem NATO.

Jako generál a velitel musel Eisenhower neustále dělat těžká rozhodnutí o tom, na které z mnoha úkolů by se měl každý den soustředit. Dlouhé To-Do seznamy ho vedli k vymyšlení tzv. Eisenhower principu určování priorit podle naléhavosti a důležitosti.

Jak používat Eisenhower matici priorit?

Pro upřednostnění priorit je potřeba úkoly roztřídit do 4 kvadrantů. Každý kvadrant má jinou strategii zpracovávání úkolů:

  • Udělat jako první
  • Naplánovat
  • Delegovat
  • Nedělat

1 kvadrant: Udělat jako první

V prvním kvadrantu Eisenhower matice se nacházejí důležité a urgentní úkoly, které je nutné udělat ještě dnes. Jedná se o úkoly, které jste si vytvořili ve Scénáři vize budoucnosti. Těmto úkolům, na kterých skutečně záleží jste již v minulosti dalo své slovo a nyní není důvod dělat analýzu nákladů a výnosů. K realizaci těchto úkolů využijte metodu timeblocking nebo timeboxing, díky kterému si rigorózně propojíte svůj To-Du list s konkrétním časem v kalendáři.

PZN.: Pokud budete chtít své plánování času posunout na vyšší úroveň, tak se můžete začít zabývat cirkadiálními nebo ultradiánními rytmy. V praxi se mi osvědčili dánská logika metody Hygge.

2 kvadrant: Naplánovat

V druhém kvadrantu se nacházejí úkoly, které jsou důležité, ale nejsou naléhavé. Důležité nenaléhavé úkoly jsou ty, které vám v kalendáři vytvářejí příležitost dosáhnout vize budoucnosti.

Skutečně efektivní lídři mají velmi málo úkolů v prvním kvadrantu naléhavých a důležitých úkolů, ale většinu svého dne tráví ve druhém kvadrantu, kde mají skutečně důležité úkoly, které na ně netlačí svou naléhavostí. Díky tomu živí mnohem spokojenější, šťastnější a radostnější život plný míru.

Přečtěte si článek, kde se věnuji pojmu: Zóna produktivity.

Pozor na jeden paradox. Některé důležité nenaléhavé věci jsou mnohem důležitější než ty naléhavé důležité. Nepodlehněte každému volání naléhavosti.

3 kvadrant: Delegovat

Ve třetím kvadrantu se nacházejí úkoly, které je nejlepší delegovat. Úkoly, které jsou nedůležité, ale přesto naléhavé můžete delegovat. Delegováním se úkolů nezbavíte, ale naopak je musíte sledovat a vyhodnocovat, protože se stále jedná o naléhavé úkoly. V tomto kvadrantu se nacházejí úkoly, které nejsou důležité pro váš záměr, jak dosáhnout vytvořené budoucnosti.

Uvědomte si, že každý člověk má svou jedinečnou schopnost (doplnit odkaz) a jeho zóna produktivity je úplně jiná než ta vaše. Některé činnosti můžete efektivně delegovat a dosahovat vítězství v práci a úspěchu v osobním životě.

4 kvadrant: Nedělat

Čtvrtý kvadrant jsou úkoly a záležitosti, které nejsou důležité a naléhavé. Tyto záležitosti nemusíte dělat, protože když je neuděláte, tak se v realitě nic nezmění. Jsou to aktivity jako listování na facebooku, hraní počítačových her nebo jiné činnosti, které nenaplňují vaší vizi budoucnosti.

Pět rád, jak nejlépe využívat Eisenhower matice priorit

  1. Začněte s otázkou na konec. Položte si otázku: „Jaký je skutečně důležitý cíl, bez jehož dosažení nemá splnění všech ostatních cílů smysl?“
  2. Použijte pravidlo 3×3. Do kvadrantu 1, 2 a 3 napište maximálně 3 úkoly. Nejde o sbírání úkolů, ale o jejich dokončení. Nejúspěšnější lidé se vždy věnují jen jedné věci.
  3. Mějte jen jeden seznam úkolů, cílů a priorit. Neoddělujte osobní život od pracovního.
  4. Nenechte ostatní, aby určovali vaše priority. Pokud si nestanovíte svůj cíl, tak vám ho stanoví někdo jiný.
  5. Ctěte své slovo. Položte si zásadní otázku: „Kde se nachází mé slovo v době, kdy má být splněno?“ Váš úspěch při dosahování cílů je závislé na míře vaší integrity.


February 09, 2023

Zveřejnění podstatných souvislostí: Některé z odkazů v příspěvku výše jsou "partnerské odkazy". To znamená, že pokud kliknete na odkaz a zakoupíte položku, obdržíme partnerskou provizi. Bez ohledu na to doporučujeme pouze produkty nebo služby, které používáme a o kterých jsme přesvědčeni, že mají pro naše čtenáře přidanou hodnotu.