ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

LEADERSHIP
Jak napsat firemní vizi

Firemní vize je základním konverzačním nástrojem, skrze které celá firma vidí svět, ve kterém jednají a spolupracují na dosažení zájmu všech zúčastněných stran.

Miroslav Sázovský, CEO mentor & Executive coach

October 18, 2022

Co je vize? Jak napsat firemní vizi? Jedná se o prohlášení o poslání (misi)? Je to prohlášení o účelu (smyslu)? Jde o rozsáhlý dokument nebo jen pár vět? Četl jsem již desítky definic a názorů, jak má vypadat firemní vize budoucnosti a jak by měla být sestavena.

Způsob, jak komunikovat vizi jsem popsal v článku: 4 kroky, jak komunikovat vizi. Také si můžete pořídit e-knihu a pracovní sešit: Scénář vize budoucnosti.

Jak na vizi?

Firemní vize musí být napsána. Tečka.

Pokud si myslíte, že stačí vizi jen sdílet a pravidelně připomínat, tak zatím ještě nevíte, jak pracuje lidský mozek a tím pádem zatím vaše vedení není efektivní. Ano, vize musí být především v srdcích lidí, kteří ji budou realizovat, ale pokud není napsaná, tak je to stejné, jako byste používali kompas bez určení cíle.

Přečtěte si knihu: Jak si stanovit podnikatelské cíle

Pokud lídr svou vizi napíše a konzistentně ji s týmem prozkoumává, reviduje a vylepšuje, tak vytváří vytvořenou budoucnost, která se stane filtrem na vše, co on a jeho tým v přítomnosti budou dělat. Náš mozek je nastavený na hledání toho, co chceme. Když víte, čeho chcete ve vytvořené budoucnosti dosáhnout, tak mozek využije všech svých možností, aby se to stalo.

Nejlepší vize přicházejí ze skutečného zájmu a vášně. Vize často přichází spojením intelektu a intuice. Jinými slovy, spojením hlavy a srdce. Hlava vám slouží, abyste se udrželi v přítomnosti a srdce vám v přítomnosti poskytne smysl života.

Inteligentním lze nazvat člověka, jenž používá intelekt k tomu, aby se dostal za něj. OSHO

Vize je o souladu toho, kdo jste a co děláte. Skvělé vize ožívají nejen v myslích, ale i v srdcích velkých lídrů a stávají se filtrem na vše, co dělají bez ohledu na okolnosti, se kterými se v daném okamžiku zabývají.

Pokud vy a váš tým uvidíte budoucnost, která naplní vaše srdce, pak přirozeně začnete dělat vše proto, abyste tuto budoucnost naplnili. Skutečně efektivní lídři vytvářejí budoucnost, která by se bez nich nestala. Mají jen jeden cíl. Věří mu a plánují a stále se k němu vracejí. Překážky pro ně znamenají příležitost k růstu. Kdykoliv padnou na kolena, tak vstanou a znova a znova pokračují. Vytvářejí strategie a plány, jak cíle dosáhnout. Zapojují ostatní a jsou angažovaní ve sledování efektivního systému řízení strategie.

Dobrý lídr je plně zodpovědný za vytvoření vytvořené budoucnosti, která naplní zájem všech zúčastněných stran.

Vizionářští lídři se nikdy nespokojí s průměrností. Jsou si vědomi, že každý člen týmu musí chápat misi, smysl, zájem, záměr a účel, proč dosáhnout vítězství. Kladou si otázku: „Jak můžeme vytvořit ještě lepší produkt nebo službu, která promění životy co nejvíce lidí?“ Odpověď na tuto otázku změní život nejen vám, ale i lidí ve vašem týmu.

Scénář vize budoucnosti

Napište scénář divadelní hry vašeho života, kterou chcete hrát a pak si ji s láskou a radostí zahrajte. Pokud jste si napsali svůj scénář vize budoucnosti, tak si teď položte kontrolní otázky:

 • Dokážete z vize vytvořit inspirativní, proveditelný, atraktivní, konkrétní a explicitní plán?
 • Je každému jasné, jak to vypadá, když dosáhnete vítězství?
 • Kdo bude vizi realizovat?
 • Jak se budete cítit, když budete každý den pracovat na dosažení této vize?
 • Umíte si představit, že stejnou práci budete dělat každý kvartál stále dokola dalších 25 let?
 • Máte dostatečně magnetickou vizi, která přivolává správné lidi?
 • Láká vás jako lídra vystoupit z komfortní zóny a riskovat pády a selhání?

Odpověď na tyto otázky vám pomohou vyjasnit vizi a vytvořit efektivní strategii, která vás v přítomnosti povedou na cestě z vytvořené budoucnosti. Pokud vaše vize bude dostatečně působivá, máte možnost vybudovat jedinečnou organizaci.

Jedinečnost nemá soupeře.

Jedineční lídři své vizi věří takovým způsobem, že jsou pro ni ochotni riskovat téměř všechno. Mluví o své vizi, strategii a plánech s takovou posedlostí, vášní a jasností, že se vždy spojí se správnými lidmi, kteří jsou ochotni riskovat a dosáhnout výjimečnosti.

Jak vytvořit firemní vizi

Pokud umíte anglicky, tak si přečtěte článek, který vyšel v roce 1996 v Harvard Business Review pod názvem: Building Your Company´s Vision. V tomto článku autoři Jim Collins a Jerry I. Porras jasně vysvětlují, proč lídři musí mít přesvědčivou vizi.

Po mnoha letech práce s klienty a studování vědy o leadershipu jsem si všiml, že ti nejlepší lídři na světě vytvářejí vize skrze pozitivní a posilňují kontext. Všichni členové jejich týmu při pomyšlení na realizaci vytvořené budoucnosti vidí příležitost:

 • pro naplnění toho, na čem jim záleží a co je pro ně důležité,
 • pro své sebevyjádření,
 • pro naplnění jejich osobních zájmů přispět k realizaci této budoucnosti.

V neposlední řadě je primárním kontextem vytvořené budoucnosti požadavek, aby vytvořená budoucnost naplňovala zájem všech zúčastněných stran.

Jinými slovy, pro zapojení hlavy a srdce každého člena týmu, lídr musí znát jasnou, inspirativní, proveditelnou a atraktivní odpověď na tři zásadní otázky:

 • Čeho většího, než mi samotní jsme součástí?
 • Jaký rozdíl děláme a jak tento rozdíl naplní zájem všech zúčastněných stran?
 • Jaký dopad a vliv bude naše jednání mít na nás a naše okolí?

Prozradím vám jedno tajemství

Rozdíl mezi dobrým týmem, který neustále vítězí a týmem na posledním místě je v efektivním vedení.

Neznám špatné týmy, jen špatné vedení.

Můžete mít pocit, že jste úspěšní, protože vyděláváte dostatek peněz, ale pokud chcete být skutečně dobrou firmou, tak potřebujete sdílenou vizi, která je v srdcích celého vašeho týmu.

October 18, 2022

Zveřejnění podstatných souvislostí: Některé z odkazů v příspěvku výše jsou "partnerské odkazy". To znamená, že pokud kliknete na odkaz a zakoupíte položku, obdržíme partnerskou provizi. Bez ohledu na to doporučujeme pouze produkty nebo služby, které používáme a o kterých jsme přesvědčeni, že mají pro naše čtenáře přidanou hodnotu.