ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

LEADERSHIP
Vytvořte si životní plán

Pokud nemáte letový plán, tak pravděpodobně nikam nedoletíte. Následujte krok za krokem v tomto článku a vytvořte si životní plán.

Miroslav Sázovský, CEO mentor & Executive coach

February 08, 2023

Upřímně. Potkal jsem jen velmi málo lidí, kteří mají životní plán a jdou si za ním. Většina lidí, které znám jsou pasivní diváci. Chovají se spíše jako obětí okolností. Plánují si dovolené, postavení domu, nákup auta, nového oblečení nebo elektrotechniky, ale nikdy si nenaplánovali život. Říkají: „Život nelze plánovat, ten se musí žít.“

Možná mají pravdu. Zkuste teď na chvilku přijmout možnost, že lze žít život z vytvořené budoucnosti. Žít život tak, jako byste přicházeli z budoucnosti a dávali si rady, jak v přítomnosti žít, co dělat, co naopak nedělat a na co skutečně důležitého se soustředit.

Co kdyby existovala možnost záměrného prožívání života?

Vše začíná vytvořením záměrného životního plánu z vytvořené budoucnosti. To neznamená, že vás na cestě nepotkají životní zvraty, bolestivá loučení nebo všelijaké překážky. Spíše jde o bytí aktivním účastníkem svého života, který si vytváří vytvořenou budoucnost.

Přečtěte si článek: 4 kroky, jak si nastavit záměr

Je jedno, jak daleko jste došli a jak jste úspěšní. Každý má stejnou příležitost žít život, který miluje a stojí za to žít. Pravidelně zájemcům o koučování pomáhám přemýšlet o své budoucnosti ze zcela odlišeného pohledu.

Dobrý plán není tolik o tom, co budeme dělat, ale více o tom, kým jsme se rozhodli být a kdo v přítomnosti jsme. Není o směřování do pravděpodobné až téměř jisté budoucnosti, ale o přicházení z vytvořené budoucnosti.

Proč většina plánů nefunguje?

Můžete naplánovat cokoliv, ale většinou se plán změní v prvním okamžiku jeho realizace. Je velký rozdíl, když máte životní plán, který neustále vylepšujete a revidujete, než když nemáte žádný plán a jste jak vlajka ve větru – vlajete tam, kam vítr fouká.

Plány nefungují, protože jim nevěnujeme pozornost.

Dosažení cílů je závislé na velikosti vaší pozornosti. Na co zaměříte pozornost, to roste. Pokud zaměříte pozornost na cíle vašeho životního plánu, tak se budete věnovat jen skutečně důležitým věcem a na ty nedůležité vám nezbude čas.

Váš životní plán se stane filtrem na vše, co budete dělat.

Pravidelné kvartální zhodnocení životního plánu

Vzpomínám si na mé první transformační zážitky s pravidelným kvartálním zhodnocením životního plánu. Dnes si každý měsíc plánuji jeden den, ve kterém hodnotím svou životní rovnováhu. Pokud se cítím unavený, je kolem mě zmatek a nedosahuji výsledků, slouží mi vyhodnocení životní rovnováhy jako mantinel či mapa, jenž mě drží na cestě.

V tomto článku se chci s vámi podělit o metodu, jak si vytvořit životní plán. Moje osobní zkušenosti a zkušenosti mých klientů vám pomohou začít.

Nejdříve se podívejte na svůj život a udělejte si vyhodnocení současného stavu vaší životní rovnováhy. Stáhněte si pracovní sešit: Životní rovnováha a pomocí autentické sebereflexe odpovězte na otázky.

Následně si vysvětlíme, jak se sestavuje životní plán. Můj životní plán se skládá ze tří částí:

 1. Vize
 2. Priority
 3. Akční plán

Vize

V nejprodávanější knize: 7 návyků skutečně efektivních lidí, Stephen R. Covey uvádí, že druhým návykem skutečně efektivních lidí je začínání s myšlenkou na konec.

„Začínat s myšlenkou na konec znamená mít jasnou představu cíle a vědět kam směřujeme.“ Stephen R. Covey

V knize: Jak si stanovit podnikatelské cíle jsem napsal: „Dejte si pozor, co si přejete.“ Většina lidí zjišťuje, že dosáhli vítězství v práci, která nic neznamenají, že mají velké úspěchy, které docílily na úkor toho, na čem jim záleží. Krásně o tom píšu v článku: 5 věcí, kterých lidé před smrtí nejvíce litují.

Položte si velkou otázku: Co o vás řeknou, až umřete?

Už jste si někdy položili takto velkou a zásadní otázku, nebo stále žijete v iluzi nesmrtelnosti? Když víme, na čem nám záleží a co je pro nás skutečně důležité, nepouštíme to ze zřetele a jdeme si za tím.

Osobní zkušenost:

Není nic horšího než vyšplhat na vrchol pomyslného kariérního žebříku, tam se rozhlédnout a zjistit, že byl opřený o špatnou zeď. To se stalo i mě. Od roku 2006 jsem šplhal po kariérním žebříku uznávaného specialisty na stavební sklo. Dostal jsem se až na vrchol, ze kterého jsem přednášel na vysokých školách, byl poradce fasádníků a pomáhal výrobcům skla s dodržováním norem, postupů a procesů zpracování skla. Navrhoval jsem statiku skla a u soudů zpracovával soudně znalecké posudky na sklo. Byl jsem vyhledávaným a uznávaným odborníkem. Dodnes si pamatuji, jak jsem v roce 2016 pořádal výroční konferenci GlassDay. Mluvil jsem k desítkám předních odborníků a významných zástupců firem, kteří mi po mém vystoupení tleskali, blahopřáli a děkovali, ale já se necítil sebe-naplněný a sebe-vyjádřený. Představa, že tuto práci budu dělat dalších 60 let mě nikterak nevzrušovala.

Pokud jste četli mou e-knihu: Jak si stanovit podnikatelské cíle, tak teď víte, že existuje 12 oblastí lidského zájmu, které jste si mohli vyhodnotit pomocí kola životní rovnováhy. Nyní je potřeba zodpovědět otázku:

Jak chci, aby si mě moje žena, děti, rodiče, kolegové a přátelé pamatovali?

Příklad: Jak chci, aby si mě pamatovala má žena Eva?

Chci, aby si Eva pamatovala, jak jsem ji bezpodmínečně miloval, rozuměl a pomáhal ji dosáhnout toho, na čem ji záleželo a co pro ni bylo skutečně důležité. Chci, aby si mě pamatovala jako pevný bod, o který se mohla v dobrých i špatných časech vždy opřít. Chci, aby si pamatovala konkrétní zážitky, které jsme společně prožili – chvíle, kdy jsme se smáli, plakali, milovali a povídali o věcech, které pro nás byly důležité. Chci, aby si pamatovala chvíle, kdy jsme se jen drželi za ruce, jeden druhého objímali a pozorovali západ slunce. Chci, aby si pamatovala, jak jsme jeden druhého inspirovali a navzájem si věřili. Chci, aby si pamatovala, jak jsme si uměli odpouštět a uzdravovat náš vztah.

Příklad: Jak chci, aby si mě pamatovali moji kolegové?

Chci, aby si moji kolegové pamatovali, jak jsem je efektivně vedl a autenticky sloužil. Chci, aby si mě pamatovali jako muže integrity, který byl vždy zdrojem a součástí něčeho větší než jen způsob, za koho se považoval. Chci, aby si mě pamatovali jako lídra, který byl příčinou v záležitosti a autentický o své neautentičnosti. Nejvíce ze všeho si přeji, aby si mě pamatovali jako kolegu, který je inspiroval a vždy v nich viděl něco víc, než oni samotní a bezpodmínečně jim věřil. Chci, aby si mě pamatovali jako lídra, který efektivně uplatňoval leadership jako své přirozené sebevyjádření za každé situace bez ohledu na okolnosti.

 • Co o vás budou lidé říkat na vašem pohřbu?
 • Co si budou myslet, když se zamyslí nad vašim vzájemným vztahem a nad vašim vlivem na jejich život?
 • O jakých společných zážitcích by mluvili?
 • Jak by na ně tyto příběhy působily?
 • Co pro ně vaše existence znamenala?

Mám pro vás dobrou zprávu: „Nikdy není pozdě začít s myšlenkou na konec a vytvořit si vytvořenou budoucnost, ze které v přítomnosti můžete začít jednat.“

Jak byste si přáli, aby si vás lidé pamatovali?

Priority

Není možné se každý den věnovat všem dvanácti oblastem lidského zájmu. Greg McKeown v knize Esencialismus píše: „Pouze tehdy, když sami sobě udělíte povolení nesnažit se stíhat úplně všechno, přestat říkat ano, teprve pak můžete začít být své organizaci skutečně prospěšní v záležitostech, které jsou skutečně důležité.“

Nezabývejte se tím, jak toho stihnout více, ale zabývejte se tím, co je skutečně důležité.

V článku: Jak si psát osobní deník lídra odhaluji způsob, jak konkrétně používám své deníky k dosažení jakéhokoliv stanoveného cíle, na kterém mi záleží a který je skutečně důležitý.

V deníku, který nazývám Flowave Journal si pravidelně každý měsíc hodnotím svou životní rovnováhu a stanovuji si jednu oblast lidského zájmu, které se budu věnovat. Ano, každý měsíc se zaměřuji jen na jednu oblast lidského zájmu. Ne dvě nebo tři. Jen jednu. Toto cvičení si můžete stáhnout přímo zde: Životní rovnováha.

Být produktivním neznamená, že si budete neustále něco přidávat, ale naopak neustále něco odstraňovat a dělat jen skutečně důležité věci, které vás povedou k dosažení cílů.

Jednou z dobrých metod, jak určit skutečně důležité cíle je Eisenhower matice priorit.

Stanovení priorit životního plánu vyžaduje osobní leadership. Velmi často se soustředíme na řízení (management) a produktivitu, stanovujeme a dosahujeme cílů bez ujasnění vlastních hodnot, stanovení mise, vize budoucnosti a strategie. Jak říkají Peter Drucker a Warren Bennis: „Řídit znamená dělat věci správně; vést znamená dělat správné věci.“

Nejen z vlastních osobních zkušeností vím, že jednotlivci, týmy a organizace jsou tak často zaneprázdněni prosekáváním podrostu, že si nevšimnou, že jsou ve špatném lese. Jak se říká: „Pro samé stromy, nevidí les.“ Steve R. Covey v knize 7 návyku skutečně efektivních lidí napsal: Lídr nestojí za lidmi na zemi, nebrousí mačety, neurčuje taktiku a nesestavuje plán, ale vyleze na nejvyšší strom, rozhlíží se kolem a volá: „Jsme ve špatném lese!“

Neudělejte stejnou chybu jako já. Byl jsem tolik zaneprázdněný prosekáváním podrostu, že jsem skutečně pro samé stromy neviděl les. Říkal jsem si: „Co chceš víc? Vždyť stále postupuješ dopředu.“

S určováním priorit je to stejné, jako když plánujete dovolenou. Při plánování dovolené je prvním krokem výběr destinace. Co je vašim životním cílem?

Vědomí lidé, kteří vedou šťastný a radostný život mají stanovené priority. Znají svou zónu produktivity , uvědomují si svou jedinečnou schopnost a 80% svého času tráví činnostmi, kdy mohou být skutečným přínosem společnosti.

Určete si priority pro všech 12 oblastí lidského zájmu:

 • vztahy
 • prostředí
 • dobrodružství
 • zdraví
 • dovednosti
 • intelekt
 • duchovno
 • kariéra
 • kreativita
 • rodina
 • komunita
 • finance

Konkrétní postup a jasný postup naleznete v knihách: Scénáři vize budoucnosti a Jak si stanovit podnikatelské cíle.

Akční plán

Je jedno, jak vznešené máte záměry, plány a cíle. Jedině akce může vše změnit.

Jednou z nejdůležitějších částí vašeho životního plánu je jasná představa o tom, kam chcete jít. Pokud nemáte proveditelnou, jasnou, inspirativní a atraktivní vizi, ze které v přítomnosti jednáte a která se vám stává filtrem na vše, co děláte, můžete snadno podlehnout vlivu jiných lidí nebo zajímavým příležitostem.

Co vás dostalo sem, vás už nedostane tam.

Naučte se v přítomnosti jednat z vytvořené budoucnosti, nikoliv z budoucnosti odvozené z minulosti. Jinak řečeno, nesměrujte do budoucnosti, ale přicházejte z ní.

Jak jsem již v předchozím textu napsal: cíle musí vycházet z vaší vize budoucnosti, která musí vycházet z vašich hodnot a mise (poslání). Problém většiny lidí není, že by si neuměli stanovit cíle. Problém je v jejich efektivní realizaci. Pokud nebudete mít akční plán, který můžete pomocí účinného systému sledovat a vyhodnocovat, tak je pravděpodobné, že při realizace selžete.

Navštivte web APUmaster a přečtěte si více o Autonomní Plánovací Utilitě, která pomocí umělé inteligence (AI) účinně a efektivně bude plánovat, hlídat a vyhodnocovat optimální cestu

Ke každé oblasti lidského zájmu si odpovězte na následující 4 otázky:

 • Co skutečně chci?
 • Co mi v tom brání?
 • Jak mohu tyto překážky transformovat v akci?
 • Jak tato akce naplní, co skutečně chci?

Příklad životního plánu

Lidský zájem: zdraví

Vize (co chci?): Celý život jsou v dobré kondici a svou tělesnou váhu udržuji pod 80 kg. Jsem příkladem pro děti a podporuji je, aby vedly zdravý životní styl. Chci žít min. 121 let, proto má opatření vedoucí k cíli jsou: účinný spánek, každý den trénování těla, efektivní a účinná strava, láska, radost a mír.

Současná situace (co mi v tom brání?):

 • Nemám stanovené priority na každý den.
 • Vymlouvám se na to, že máme malé děti, proto spím jen pět až šest hodin.
 • Pracuji i o víkendu.
 • Po večerech vyřizují emaily.

Konkrétní závazky (jak mohu tyto překážky transformovat v akci?):

 • Začnu používat systém pro plné soustředění a každý den si do Flowave planneru zapíšu 3 skutečně důležité záměry na konkrétní den, které mě povedou ke třem důležitým cílům daného kvartálu.
 • Každý týden budu dělat ve Flowave planneru debriefing týdne, abych vyhodnotil, jak se mi daří spát, jíst a nepracovat o víkendu.
 • Zvyknu se na pravidelné startovací a ukončovací rituály, ve kterých si vždy zpracuji emailovou agendu. Tento návyk budu sledovat pomocí tabulky sledování návyků.

Jak tyto akce naplní to, co chci?

 • Pravidelné sledování cílů a návyků mě udrží v sedle.
 • Flowave planner a Flowave Journal mi budou složit jako mantinely, které mě udrží na cestě, aby mi neustále připomínaly, co je důležité a na čem mi skutečně záleží.
 • Dobré návyky a denní rituály budou tvarovat a zabarvovat, kdo v přítomnosti budu sám pro sebe a pro ostatní.

Proměna vašeho života musí nastat krok za krokem. Je to stejné jako lezení po žebříku. Když budete chtít udělat velké kroky nebo některé stupně budete vynechávat, vystavujete se nebezpečí, že spadnete, nebo nedokážete tak velký krok udělat. Skutečná změna nastane, až pochopíte, že dobré výsledky nejsou příčinou, ale následkem toho, co děláte. Uspět může úplně každý.

Čeho ve svém životě dosáhnete, je výsledek toho, kým budete a vyjádřením integrity vašeho způsobu jednání. Být úspěšný je jen úroveň vědomí. Už teď jste úspěšní. Úspěch je jen automatickým vyjádřením toho, co se stalo. O úspěch nelze usilovat – musí nastat. Přečtěte si mou e-knihu s poslechněte podcast: Úspěch je jednoduchý.

February 08, 2023

Zveřejnění podstatných souvislostí: Některé z odkazů v příspěvku výše jsou "partnerské odkazy". To znamená, že pokud kliknete na odkaz a zakoupíte položku, obdržíme partnerskou provizi. Bez ohledu na to doporučujeme pouze produkty nebo služby, které používáme a o kterých jsme přesvědčeni, že mají pro naše čtenáře přidanou hodnotu.