ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

PRODUKTIVITA
Zpomalení vás může zrychlit

Zjistil jsem, že pokud kvalitní tým zpomalí, tak dosáhne cílů mnohem rychleji a s větší hloubkou. Když špičkové týmy zpomalí, tak svou práci dělají s větší lehkostí, hravostí a zábavou.

Miroslav Sázovský, CEO mentor & Executive coach

February 13, 2023

Měl jsem možnost pracovat s dobrými týmy, ale i těmi, které neměly dobré vedení. Neznám totiž špatný tým, jen jeho špatné vedení. Při práci s nejlepšími týmy jsem dospěl k závěru, že pouhé zrychlení není řešením.

Zrychlení věci dělá složitějšími, spotřebovává větší množství energie a v tom lepším případě řeší jen část záležitostí, se kterými se tým zabývá.

Proč se většina lídrů bojí zpomalit?

Odpověď jsem našel ve fyzice. Druhý Newtonův zákon popisuje: „Jestliže na těleso působí síla, pak se těleso pohybuje zrychlením, které je přímo úměrné působící síle a nepřímo úměrné hmotnosti tělesa.“

Z čehož si každý vyvodí, že pokud dovolíme nejlepšímu týmu zpomalit, tak to znamená, že na něj nepůsobíme dostatečnou silou a tím hrozí, že by mohl nastat první Newtonův zákon: „Jestliže na těleso nepůsobí žádné vnější síly nebo výslednice sil je nulová, pak těleso setrvává v klidu nebo v rovnoměrném přímočarém pohybu.“

Rychlá porada a co nejrychlejší posun z bodu A do bodu B. Tento model již v dnešní dynamické a exponenciálně rostoucí době moc nefunguje. Dnes je potřeba kvantovou teorii podle Maxe Plancka a Alberta Einsteina.

Otevřete se nové možnosti myšlení

Záležitosti, se kterými se nyní zabýváte, mají vždy k dispozici řešení a vyžadují určitou úroveň vašeho vědomí, abyste je uviděli. Pokud máte jasný záměr a koncentrovanou pozornost, tak veškerá energie je nasměrována na objevení řešení. Prvním krokem, jak být lídr a efektivně uplatňovat leadership jako své přirozené sebevyjádření, je:

  • Přijmout, že výzvy, kterým čelíte jsou komplexní.
  • Zpomalujte k zrychlení.
  • Věřte, že řešení vždy existuje.
  • Buďte přítomní a koncentrovaně pozorní.

Lidé přeceňují, co mohou stihnout za jeden týden, a podceňují, co stihnou za jeden kvartál.

Zkušenost z praxe: Prvních 90 dnů na pozici CEO

Středně velká společnost byla před nevyhnutelnou expanzí na zahraniční trhy. Muselo dojít ke změně CEO. Požádali mě, abych se na prvních 90 dnů stal mentorem a executive koučem nového CEO. Podařilo se nám zpomalit celý tým vedení a věnovat několik dvoudenních sezení hledání skutečně důležitých cílů a analýze současné situace. Vedli hluboké dialogy a nastavovali záměr a pozornost na skutečně důležité cíle (dále jen SDC).

Samozřejmě, že jsem se setkali počátečními obavami ze zpomalení procesu stanovení strategie. Po prvních dvou dnech ocenili, že si dovolili zpomalit, aby se mohli hlouběji ponořit do dialogů a vizualizace řešení efektivní a účinné strategie. Po skončení tohoto „Slow Dow SPRINTu“ uviděli, jak krátkodobé zpomalení a analýza skutečně důležitých cílů jim urychlilo rozhodování bez významné ztráty energie a času.

Nový CEO během prvních dvou měsíců, mohl s týmem oslavit první vítězství, vytvořit si klíčové vztahy, spojenectví a zapsal se do společnosti jako důvěryhodný lídrem. Tým byl sladěný, orientovaný na skutečně důležité cíle a měl důvěru v nového CEO. Všichni objevili, že zpomalení vás může opravdu zrychlit.

Kolik času ztratíte při rozhodování, o to víc času získáte na provedení.

February 13, 2023

Zveřejnění podstatných souvislostí: Některé z odkazů v příspěvku výše jsou "partnerské odkazy". To znamená, že pokud kliknete na odkaz a zakoupíte položku, obdržíme partnerskou provizi. Bez ohledu na to doporučujeme pouze produkty nebo služby, které používáme a o kterých jsme přesvědčeni, že mají pro naše čtenáře přidanou hodnotu.