ZAČNI ZDE

Pro přístup do členské sekce se musíte přihlásit

PRODUKTIVITA
Zóna produktivity

Efektivní dosahování cílů pomocí vize je funkční jen tehdy, když vaše jednání vychází z vášně a odbornosti pro danou věc. Nestačí vám mít buď jen vášeň, nebo jen odbornost. 

Miroslav Sázovský, CEO mentor & Executive coach

February 14, 2023

Efektivní dosahování cílů pomocí vize je funkční jen tehdy, když vaše jednání vychází z vášně a odbornosti pro danou věc. Nestačí vám mít buď jen vášeň, nebo jen odbornost. Abyste byli ve stavu flow a mohli uplatnit flowave efekt, potřebujete obojí. Jste pro vaši společnost skutečným přínosem jen tehdy, pokud na něčem pracujete s vášní a lehkostí (na mistrovské úrovni).

Abyste dosáhli rychlého pokroku, musíte se soustředit na úkoly, které vám nejvíce pomohou. Flowave kompas může být vaším průvodcem z bodu A, kde jste, do bodu B, kterého chcete dosáhnout. FLOWAVE kompas vás nenechá sejít z cesty a pomůže vám vyhodnotit úkoly, činnosti a příležitosti na základě dvou klíčových kritérií: vášeň a odbornost.

Když máte v nějaké oblasti zájmu vášeň, ale nemáte dostatečnou odbornost, narušuje tato oblast zájmu vaši produktivitu. Sice vás daná věc baví, ale děláte ji déle než lidé, kteří jsou v ní odborníci.

Když máte v nějaké oblasti zájmu odbornost, ale nemáte v ní dostatečnou vášeň, tak vás tato oblast zájmu nudí. Odbornost není nějaké vaše nadání. Nadání je samostatnou jedinečnou schopností a odbornost je jedinečná schopnost plus příspěvek. To je váš příspěvek světu a svět vás za to odměňuje. Bez ohledu na to, jaké máte nadání, pokud v nějaké oblasti zájmu nepřispíváte světu, nejste skutečný odborník.

Zóna produktivity

V zóně produktivity se propojuje vaše vášeň a odbornost. V této zóně dáváte plný průchod své jedinečné schopnosti, a tak skutečně přispíváte světu. Vše, co děláte v zóně produktivity, vám poskytuje svobodu, flow, vzrušení, touhu a moc.

Zóna nezájmu

Zóna nudy se skládá z pracovních činností, ve kterých máte dostatečnou odbornost, ale nezajímají vás. Ačkoliv je můžete dělat, a dokonce mnohem lépe než kdokoliv jiný u vás ve firmě, tak bez vášně a nadšení vám odčerpávají energii.

Zóna rozptýlení

Zóna rozptýlení je přesně pravým opakem zóny nezájmu. V této zóně máte nadšení pro pro oblast, které se věnujete, ale chybí vám dostatečná odbornost. Tyto aktivity vás baví, i když vám berou energii a čas.

Zóna dřiny

Zóna dřiny je oblast pracovních činností, kde nemáte vášeň ani odbornost. Je to oblast, kterou nenávidíte. V zóně dřiny se nacházejí nejhorší práce.

Pokud si uvědomujete, že produktivita je závislá na tom, jak se vám jeví situace, kterými se zabýváte, je zřejmé, že v zóně produktivity budete svých cílů dosahovat s lehkostí, radostí, hravostí a zábavou.

Vaším úkolem je:

  • zbavit se zóny dřiny a ponechat ji někomu, kdo ji má jako svou zónu produktivity,
  • eliminovat, automatizovat nebo delegovat zónu nezájmu a rozptýlení.

Ve vašem ideálním týdnu byste měli vidět, že 80% vašeho zájmu jsou v zóně produktivity, protože jedině tak můžete být pro vaší společnost skutečným přínosem.

Akční kroky

Otevřete si svůj Flowave planner na straně 302 a pusťte se do práce.

1. Filtrujte úkoly. Bez přemýšlení začněte psát na každý řádek všechny úkoly, na které si vzpomenete. Nezapomeňte i na úkoly, které děláte pravidelně. Jednoduše zaškrtněte, zda pro daný úkol máte vášeň nebo odbornost. Na základě zaškrtnutých políček zařaďte jednotlivé úkoly do jednotlivých zón produktivity.

2. Vytvořte si flowave kompas. Přepište si jednotlivé položky z předchozího akčního kroku do flowave kompasu. Pokud jsou některá témata podobná, tak je seskupte do jednoho tématu (například: kreativní úkoly, administrativa, účetnictví, organizace událostí a setkání). Výsledkem je vizuální podoba všech vašich úkolů. Na první pohled můžete vidět, ve kterých činnostech jste skutečným přínosem a které je potřeba eliminovat, automatizovat nebo delegovat na někoho jiného, kdo tyto činnosti bude mít ve své zóně produktivity.

February 14, 2023

Zveřejnění podstatných souvislostí: Některé z odkazů v příspěvku výše jsou "partnerské odkazy". To znamená, že pokud kliknete na odkaz a zakoupíte položku, obdržíme partnerskou provizi. Bez ohledu na to doporučujeme pouze produkty nebo služby, které používáme a o kterých jsme přesvědčeni, že mají pro naše čtenáře přidanou hodnotu.